Wymagania edukacyjne

 

Przedmiot Klasy
Edukacja wczesnoszkolna Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Edukacja dla bezpieczeństwa Klasa 8
Język polski Klasy 4-8
Język angielski Klasy 1-8
Język niemiecki Klasa 7
Język rosyjski Klasy 7-8
Historia Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8
Chemia Klasa 7
Klasa 8
Geografia Klasy 5-8
Fizyka Klasy 7-8
Zajęcia techniczne Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Plastyka Klasy 4-7
Muzyka Klasy 4-8
Przyroda Klasa 4
Biologia Klasy 5-8
WOS Klasa 8
Wychowanie fizyczne Klasy 4-8
Informatyka Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8
Matematyka Klasy 4-8
Religia Klasy 1-3
Klasy 4-6
Klasa 7-8
Etyka