Wymagania edukacyjne

Przedmiot Klasy
Edukacja wczesnoszkolna Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Język polski Klasy 4-8
Klasa 3 gimnazjalna
Język angielski Klasy 1-8
Klasa 3 gimnazjalna
Język rosyjski Klasy 7-8 i 3 gimnazjalna
Historia Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8
Klasa 3 gimnazjalna
Chemia Klasa 7
Klasa 8
Klasa 3 gimnazjalna
Geografia Klasa 7
Klasa 3 gimnazjalna
Fizyka Klasa 7
Klasa 3 gimnazjalna
Technika i zajęcia techniczne Klasa 3 gimnazjalna
Plastyka Klasy 4-7
Klasa 3 gimnazjalna
Muzyka Klasy 4-8
Zajęcia artystyczne Klasa 3 gimnazjalna
Przyroda Klasy 4 i 6
Biologia Klasa 5
Klasa 7
Klasa 8
Klasa 3 gimnazjalna
WOS Klasa 8
Klasa 3 gimnazjalna
Wychowanie fizyczne Klasy 4-8 i 3 gimnazjalna
Informatyka Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8
Klasy 3 gimnazjalne
Matematyka Klasy 4-8
Klasa 3 gimnazjalna
Religia Klasy 1-3
Klasy 4-6
Klasa 7 i 3 gimnazjalna