Bezpieczna szkoła – zagrożenia, zalecenia i działania profilaktyczne

Przesyłam Państwu link do strony stworzonej przez MEN dotyczącej bezpieczeństwa w szkole.

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/bezpieczna-szkola-zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow/