Obiady – zmiana stawki

Informujemy, że od stycznia 2022 r. zmuszeni jesteśmy podnieść cenę obiadów o 1 zł z uwagi na wzrost cen surowców oraz mediów (prąd, gaz).

W styczniu mamy 16 dni żywieniowych.

16 x 11 zł = 176 zł

W grudniu dzieci przeszły na nauczanie zdalne w dniach 20, 21, 22 grudnia, rodzice, którzy zapłacili za pełny miesiąc, potrącają sobie te trzy dni płacąc za styczeń (zamiast za 16 dni płacą za 13 dni).

UWAGA!

Przypominamy, że dzieci zapisane we wrześniu na obiady, przepisywane są z automatu na kolejne miesiące jako dzieci korzystające z posiłków. W przypadku rezygnacji z korzystania z obiadów, należy ten fakt zgłosić telefonicznie bądź SMS-em pod nr telefonu 601 646 538

Przypominamy o terminowych wpłatach podając w tytule wpłaty imię, nazwisko i klasę dziecka oraz miesiąc, za który płacimy.

Opłatę za obiady za poszczególne miesiące prosimy uiszczać do 5. dnia każdego miesiąca na konto:

BS EKO-ROL ul. Krakowska 19

nr konta: 08 8111 0009 2001 0005 2810 0001

Przypominamy również o zgłaszaniu nieobecności dzieci (np. z powodu choroby, wycieczki, kwarantanny) telefonicznie bądź SMS-em pod nr tel. 601 646 538 do godziny 8.00, gdyż tylko te nieobecności będą rozliczane w następnym miesiącu.

W przypadku wątpliwości co do opłaty za kolejny miesiąc można zasięgnąć informacji pod nr 505 030 866