Obiady

Zapisy dzieci na obiady będą trwały od 01.09.2021 do 10.09.2021. Żywienie dzieci rozpoczynamy 06.09.2021.

W roku szkolnym 2021/2022 dzieci zapisane do korzystania z obiadów we wrześniu, będą mogły korzystać ze stołówki również w miesiącach kolejnych, bez konieczności dokonywania dodatkowych comiesięcznych zapisów.

Opłatę za obiady za poszczególne miesiące prosimy uiszczać do 5. dnia każdego miesiąca na konto:

BS EKO-ROL ul. Krakowska 19
nr konta: 08 8111 0009 2001 0005 2810 0001

stosując następujące wyliczenie:

  • liczba dni roboczych x stawka za posiłek (10 zł)
  • we wrześniu 2021 będzie to: 19 dni x 10 zł = 190 zł

W przypadku rezygnacji, bądź czasowym zaprzestaniem z korzystania z obiadów (spowodowane np. chorobą, wycieczką), prosimy o tym fakcie poinformować nas z jednodniowym wyprzedzeniem telefonicznie, SMS-em lub zgłosić ten fakt bezpośrednio osobie wydającej posiłki i tylko w tych przypadkach będą dokonywane zwroty lub odliczenia za niewykorzystane obiady przy opłacie za kolejny miesiąc.

Wpłaty za dany miesiąc proszę dokonywać w pełnej wysokości i  nie dokonywać potrąceń bez uzgodnień!

Kontakt tel. 601 646 538 w godz. 8.00 do 14.00 (rezygnacje lub odwołania)

Przy dokonywanych wpłatach oraz zgłoszeniach nieobecności lub rezygnacji koniecznie proszę podawać imię i nazwisko dziecka oraz klasę do której chodzi dziecko.

UWAGA!

PRZYPOMINAMY O TERMINOWYM OPŁACANIU ABONAMENTÓW OD DNIA 9 DANEGO MIESIĄCA NIEZAPŁACONE OBIADY BĘDĄ WSTRZYMANE DO CZASU ZAPŁATY.

W przypadku jakichkolwiek uzgodnień dotyczących płatności proszę dzwonić pod nr tel. 505 030 866