Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług cateringowych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług cateringowych polegających na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla określonych placówek oświatowych Miasta Bielska-Białej”, Nr sprawy: ZP.271.2.1S.2022.BMP Czytaj dalej „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług cateringowych”

Programy nauczania 2020/2021

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Dopuszczony do realizacji przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Bielsku-Białej, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną w dniu 15.05.2020 r. Uchwała nr XVII/2019/2020. Czytaj dalej „Programy nauczania 2020/2021”