Świetlica

Świetlica szkolna funkcjonuje od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 17.00

 • Działalność opiekuńczo-wychowawcza świetlicy obejmuje wszystkich uczniów naszej szkoły.
 • Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i umożliwieniu przygotowania prac domowych.
 • Zajęcia prowadzone są zgodnie z programem pracy dydaktyczno-wychowawczej, realizując założone w nim cele.
 • U dzieci rozwijana jest umiejętność spostrzegania, pamięć, wyobraźnia przestrzenna, pomysłowość oraz wdrażane są zasady życia codziennego.
 • Kształtowane są umiejętności współdziałania i współżycia w różnorodnej grupie wiekowej.
 • Dobierane są odpowiednie formy pracy i metody aktywizujące, przez co wychowankowie rozwijają zdolności do twórczego wysiłku.
 • W świetlicy organizowane są różnego rodzaju zabawy, konkursy oraz wiele innych interesujących zajęć pozalekcyjnych (zajęcia plastyczno-techniczne, czytelnicze, relaksacyjne, zabawy ruchowe, taneczne, zajęcia swobodne zgodne z zainteresowaniami dzieci, spacery edukacyjne oraz zabawy na placu zabaw i boisku szkolnym).
 • Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych, dekorujących świetlicę.
 • Świetlica współpracuje z pedagogiem szkolnym i wychowawcami w celu rozwiązywania  problemów wychowawczych .
 • Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas.

Zasady zachowania się w świetlicy

 1. Przestrzegam zasad bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw.
 2. Wykonuję polecenia nauczyciela.
 3. Aktywnie uczestniczę w zajęciach.
 4. Chętnie pomagam młodszym koleżankom i kolegom.
 5. Jestem miły/miła dla innych.
 6. Dbam o porządek i czystość.
 7. Informuję nauczyciela o wyjściu ze świetlicy.

Wychowawcy świetlicy szkolnej

 • mgr Ewa Danel-Majdak
 • mgr Małgorzata Tinda-Gniewek
 • mgr Beata Gandzel
 • mgr Magdalena Linnert
 • mgr Justyna Rozner-Puzoń
 • mgr Małgorzata Stasicka
 • mgr Dorota Tomaszewska
 • mgr Jadwiga Czerwińska
 • mgr Wojciech Borkała

Wiadomości z życia świetlicy

Zapisz

Zapisz