Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług cateringowych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług cateringowych polegających na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla określonych placówek oświatowych Miasta Bielska-Białej”, Nr sprawy: ZP.271.2.1S.2022.BMP

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade (POSTĘPOWANIE NR Z45/8493) dostępnej pod adresem internetowym (gdzie dostępne są wszystkie dokumenty):

https://um-bielsko.logintrade.net/zapytania_email,104762,ae23aa46e6b23754173c3f98758120cb.html

Źródło

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *