Programy nauczania 2020/2021

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Dopuszczony do realizacji przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Bielsku-Białej, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną w dniu 15.05.2020 r. Uchwała nr XVII/2019/2020.

Klasa 1

Nr Przedmiot Tytuł programu Autor Wydawca
1. Edukacja wczesnoszkolna „Elementarz odkrywców” K. Bielenica, M. Bura, E. Hryszkiewicz, B. Stępień Nowa Era
2. Język angielski Program nauczania języka angielskiego w kl. I-III I. Studzińska, A. Mędrala Macmillan
3. Religia „W rodzinie dzieci Bożych” K. Mielnicki, E. Kondrat, B. Nosek Jedność

Klasa 2

Nr Przedmiot Tytuł programu Autor Wydawca
4. Edukacja wczesnoszkolna „Ja i moja szkoła na nowo” Jolanta Faliszewska Mac
5. Język angielski Program nauczania j. ang. w kl. I-III I .Studzińska, A. Mędrala Macmillan
6. Religia „W rodzinie dzieci Bożych” K.Mielnicki, E. Kondrat, B. Nosek Jedność

Klasa 3

Nr Przedmiot Tytuł programu Autor Wydawca
7. Edukacja wczesnoszkolna „Ja i moja szkoła na nowo” Jolanta Faliszewska Mac
8. Język angielski Program nauczania j. ang. w kl. I-III I. Studzińska, A. Mędrala Macmillan
9. Religia „W rodzinie dzieci Bożych” K. Mielnicki, E. Kondrat, B. Nosek Jedność

Klasa 4

Nr Przedmiot Tytuł programu Autor Wydawca
10. Język polski „Między nami” Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach 4-7 J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska GWO
11. Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla klas 4-8 Joanna Stefańska Oxford
12. Historia Program nauczania historii w klasa 4-8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś” Tomasz Maćkowski Nowa Era
13. Matematyka Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech GWO
14. Przyroda Program nauczania przyrody w klasie IV szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody” Jolanta Golonko Nowa Era
15. Plastyka Program nauczania plastyki klasach 4-7 „Do dzieła” Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Monika Gromek, Grażyna Kilbach Nowa Era
16. Muzyka Program nauczania muzyki w szkole podstawowej w kl. 4-7„Lekcja muzyki” Lech Łabecki Nowa Era
17. Technika Program nauczania z techniki „Jak to działa” w kl. 4-6 Michał Kęska Nowa Era
18. Informatyka Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to” Nowa Era
19. Wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej „Od zabawy do sportu i rekreacji” Tadeusz Glos, Urszula Kierczok WSiP
20. Religia „Odkrywamy tajemnice Bożego świata” program nauczania religii rzymskokatolickiej dla klas 4-6 szkoły podstawowej ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek Jedność
21. Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” Teresa Król Rubikon

Klasa 5

Nr Przedmiot Tytuł programu Autor Wydawca
22. Język polski „Między nami” Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach 4-8 J. Piasta-Siechowicz, A.Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska GWO
23. Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla klas 4-8 Joanna Stefańska Oxford
24. Historia Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś” Tomasz Maćkowski Nowa Era
25. Matematyka Program nauczania matematyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej „Matematyka z plusem” M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech GWO
26. Biologia Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia” Anna Zdziennicka Nowa Era
27. Geografia Program nauczania geografii w klasach 5-8 „Planeta Nowa” E. M. Tuz, B. Dziedzic Nowa Era
28. Plastyka Program nauczania plastyki klasach 4-7 „Do dzieła” Jadwiga Lukas Nowa Era
29. Muzyka Program nauczania muzyki w szkole podstawowej Monika Gromek Nowa Era
30. Technika Program nauczania z techniki „Jak to działa” w klasach 4-6 Lech Łabecki Nowa Era
31. Informatyka Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to” Michał Kęska Nowa Era
32. Wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej „Od zabawy do sportu i rekreacji” Tadeusz Glos, Urszula Kierczok WSiP
33. Religia „Odkrywamy tajemnice Bożego świata” program nauczania religii rzymskokatolickiej ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek Jedność
34. Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” Teresa Król Rubikon

Klasa 6

Nr Przedmiot Tytuł programu Autor Wydawca
35. Język polski „Między nami” Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej kl. 4-8 J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska GWO
36. Język angielski Program nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej kl. 4-8 Joanna Stefańska Oxford
37. Historia Program nauczania historii w klasa 4-8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś” Tomasz Maćkowski Nowa Era
38. Matematyka Program nauczania matematyki w kl. 4-8 szkoły podstawowej „Matematyka z plusem” M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech GWO
39. Biologia „Puls życia” program nauczania biologii w szkole podstawowej w kl. 4-8 Anna Zdziennicka Nowa Era
40. Geografia „Planeta Nowa” program nauczania geografii w szkole podstawowej w kl. 4-8 E. M. Tuz, B. Dziedzic Nowa Era
41. Plastyka „Do dzieła” program nauczania plastyki w szkole podstawowej w kl. 4-7 Jadwiga Lukas Nowa Era
42. Muzyka Program nauczania muzyki w szkole podstawowej w klasach 4-7 Monika Gromek Nowa Era
43. Technika „Jak to działa” program nauczania techniki w szkole podstawowej w kl. 4-6 Lech Łabecki Nowa Era
44. Informatyka Program nauczania informatyki
w szkole podstawowej w kl. 4-8
M. Kęska Nowa Era
45. Wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej „Od zabawy do sportu i rekreacji” Tadeusz Glos, Urszula Kierczok WSiP
47. Religia „Odkrywamy tajemnice Bożego świata” program nauczania religii rzymskokatolickiej ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek Jedność
48. Wychowanie do życia w rodzinie Program nauczania dla kasy 6 „Wędrując ku dorosłości” Teresa Król Rubikon

Klasa 7

Nr Przedmiot Tytuł programu Autor Wydawca
49. Język polski „Między nami” Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w kl. 4-8 J. Piasta-Siechowicz, A.Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska GWO
50. Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla klas 4-8 Joanna Stefańska Oxford
51. Język rosyjski Program nauczania języka rosyjskiego jako drugiego w szkole podstawowej A. Buchowiecka-Fudała WSiP
52. Historia Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś” Tomasz Maćkowski Nowa Era
53. Matematyka Program nauczania matematyki w kl. 4-8 szkoły podstawowej, „Matematyka z plusem” M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech GWO
54. Biologia Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia” Anna Zdziennicka Nowa Era
55. Chemia „Chemia Nowej Ery” program nauczania chemii w szkole podstawowej Teresa Kulawik, Maria Litwin Nowa Era
56. Fizyka Program fizyki w szkole podstawowej „Spotkanie z fizyką” G. Francuz-Ornat,
T. Kulawik
Nowa Era
57. Geografia Program nauczania geografii w szkole podstawowej Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic Nowa Era
59. Plastyka Program nauczania plastyki kl. 4-7 „Do dzieła” Jadwiga Lukas Nowa Era
60. Muzyka Program nauczania muzyki w szkole podstawowej Monika Gromek Nowa Era
61. Informatyka Program nauczania informatyki
w szkole podstawowej „Lubię to”
Michał Kęska Nowa Era
63. Wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej „Od zabawy do sportu i rekreacji” Tadeusz Glos, Urszula Kierczok WSiP
64. Religia „Odkrywamy Tajemnice Bożego świata” Ks. K. Mielnicki Jedność
65. Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” T. Król Rubikon
66. Doradztwo zawodowe Program nauczania doradztwa zawodowego w klasach 7 i 8

Klasa 8

Nr Przedmiot Tytuł programu Autor Wydawca
67. Język polski „Między nami” Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w kl. 4-8 J. Piasta-Siechowicz, A.Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska GWO
68. Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla klas 4-8 Joanna Stefańska Oxford
69. Język rosyjski Program nauczania języka rosyjskiego jako drugiego w szkole podstawowej A. Buchowiecka-Fudała WSiP
70. Historia Program nauczania historii w klasa 4-8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś” Tomasz Maćkowski Nowa Era
71. Matematyka Program nauczania matematyki w kl. 4-8 szkoły podstawowej, „Matematyka z plusem” M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech GWO
72. Biologia Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia” Anna Zdziennicka Nowa Era
73. Chemia „Chemia Nowej Ery” program nauczania chemii w szkole podstawowej Teresa Kulawik, Maria Litwin Nowa Era
74. Fizyka Program fizyki w szkole podstawowej „Spotkanie z fizyką” G. Francuz-Ornat,
T. Kulawik
Nowa Era
75. Geografia Program nauczania geografii w szkole podstawowej Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic Nowa Era
76. Informatyka Program nauczania informatyki
w szkole podstawowej „Lubię to”
Michał Kęska Nowa Era
77. Wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej „Od zabawy do sportu i rekreacji” Tadeusz Glos, Urszula Kierczok WSiP
78. Religia „Odkrywamy Tajemnice Bożego świata” Ks. K. Mielnicki Jedność
79. Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” T. Król Rubikon
80. Wiedza o społeczeństwie Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej „Dziś i jutro” Barbara Furman Nowa Era
81. Edukacja dla bezpieczeństwa Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej „Żyję i działam bezpiecznie” Jarosław Słoma, Agnieszka Zaręba Nowa Era
82. Doradztwo zawodowe Program nauczania doradztwa zawodowego w klasach 7 i 8

Kolumna „Nr” zawiera numer w szkolnym zestawie.

Program nauczania doradztwa zawodowego przeznaczony do realizacji w klasach 1-3.

Program nauczania doradztwa zawodowego przeznaczony do realizacji w klasach 4-6.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *