Rekrutacja w związku z zagrożeniem epidemicznym

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem trwa etap składania wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola lub szkoły. Dokumenty należy składać w przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru.

W związku z zagrożeniem epidemicznym w placówkach oświatowych przestrzegane są zaostrzone reguły sanitarne: dezynfekcja rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego – 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 13 w Bielsku-Białej informuje, że wnioski/zgłoszenia do klasy I szkoły podstawowej można:

  1. wysłać pocztą tradycyjną,
  2. wysłać skan na adres: [email protected],
  3. wrzucić do skrzynki ustawionej w drzwiach wejściowych do sekretariatu.

W przypadku wysłania dokumentów pocztą lub wrzucenia do skrzynki, należy powiadomić przedszkole lub szkołę pierwszego wyboru, najlepiej drogą mailową, o sposobie przekazania dokumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *