Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę!

Przedostatni tydzień przed zimową przerwą świąteczną, tj. od 11. do 15. grudnia, upłynął na świetlicy szkolnej pod znakiem tematu pomagania zwierzętom w czasie zimy. Wychowawcy świetlicy uwrażliwili dzieci na los zwierząt zimą, kiedy mają one trudność w znalezieniu pożywienia.

Była mowa zarówno o dokarmianiu ptaków w karmniku, jak i zwierząt leśnych w paśniku. Uczniowie oglądali edukacyjne filmiki przedstawiające ptaki, które spędzają zimę w Polsce, a także zwierzęta leśne, które nie zapadają w sen zimowy i trzeba je dokarmiać w tym okresie. Ważnym elementem rozmowy o dokarmianiu zwierząt było omówienie, jak należy dokarmiać ptaki i zwierzęta leśne, jaki pokarm można im podawać, a jaki absolutnie się nie nadaje.

Podczas tego tygodnia uczniowie wykonywali różnymi technikami ciekawe prace plastyczne. Na szczególną uwagę zasługuje praca wykonywana za pomocą farb. Wychowawca świetlicy malował farbami ręce dzieci, a kolejno uczniowie odbijali pomalowane dłonie na kartce. Odbite na czarnych kartkach kolorowe dłonie posłużyły do stworzenia wizerunków ptaków. Wychowankowie świetlicy mieli także okazję wykonywać metodą rozcierania plasteliny prace przedstawiające ptaki zimujące w Polsce. Nie można zapomnieć o tym, że dzieci tworzyły również z papieru przestrzenne karmniki. To tylko niektóre prace plastyczne, jakie pojawiły się w tym tygodniu na świetlicy szkolnej.

Podsumowując, temat tego tygodnia poruszał bardzo ważną kwestię, ale jednocześnie był przeprowadzony w ciekawy dla uczniów sposób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *