Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 23 do 25 maja 2023 r. Uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i z języka rosyjskiego.

Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe − z zakresu przedmiotów egzaminacyjnych − określone w wymaganiach egzaminacyjnych.

Wyniki uczniów w poszczególnych klasach przedstawia tabela:

Egzamin z przedmiotów: Klasa
8a
Klasa
8b
Klasa
8c
Klasa
8d
Klasa
8e
Klasa
8f
Średni wynik szkoły Wynik szkoły w skali staninowej
 Język polski 78% 72% 78% 68% 71% 68% 72% 7
 Matematyka 79% 64% 78% 75% 73% 63% 72% 8
Język  angielski 83% 78% 85% 82% 85% 74% 81% 8
Średni wynik 80% 71% 80% 75% 76% 68% 75%  

Maksymalną liczbę punktów z języka polskiego otrzymała 1 uczennica, z matematyki 13 uczniów, z języka angielskiego 4 uczniów.

Porównanie wyników:

Egzamin z przedmiotów: Średni wynik
kraj woj. śląskie Miasto Bielsko-Biała szkoła
 Język polski 66% 65% 66% 72%
 Matematyka 53% 52% 58% 72%
Język  angielski 66% 66% 71% 81%
Średni wynik 58% 61% 65% 75%

Dla uczniów naszej szkoły egzamin był łatwy, czyli statystyczny uczeń udzielił 75 % poprawnych odpowiedzi i jest to wynik wyższy niż w kraju, województwie i w mieście.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *