Święto Liczby Pi (π) na matematyce w klasie π-ątej!

14 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. Z tej okazji na lekcji matematyki uczniowie klasy Vc wcielili się w badaczy i przeprowadzili eksperyment, prowadzący do odkrycia π-ęknych zależności J.

Doświadczenie polegało na odszukaniu wokół siebie „okrągłych” przedmiotów, których (jak się szybko okazało) nie było trudno znaleźć w sali. Następnie za pomocą nitki i linijki należało zmierzyć obwody tych przedmiotów oraz ich średnice.

W kolejnym kroku wszystkie wyniki były skrupulatnie zapisywane na specjalnie przygotowanej karcie badacza.

Na koniec poszły w ruch kalkulatory, gdyż dla każdego przedmiotu obliczany był iloraz obwodu przez długość jego średnicy. Jeśli pomiar był sumiennie wykonany, a wynik dobrze zapisany, to sprytni badacze odkrywali π-ękną zależność – mianowicie, ile razy w obwodzie okręgu mieści się długość jego średnicy.

Niesamowite, gdyż kalkulator stosunek ten wyliczał w rozwinięciu nieskończonym 3,14159… Przy pomocy nauczyciela uczniowie wartość tę określili w  przybliżeniu do  3,14. Nie trzeba było długo czekać na kolejny wniosek – sprytni π-iątoklasiści trzy pierwsze cyfry skojarzyli z datą 14 marca, czyli z dniem, kiedy to obchodzone jest święto liczby π.

Potem była wyświetlana prezentacja z π-ciekawostkami, wierszykami i różnymi informacjami na temat tej π-ęknej liczby!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *