Zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Bielsku-Białej

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!

W związku z otwarciem boisk na terenie obiektów szkolnych zwracam się do Państwa z prośbą o zachowanie zasad korzystania z obiektów sportowych w warunkach sytuacji epidemicznej.

Zasady korzystania:

– weryfikacja liczby osób korzystających z obiektu: po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w godzinach od 9.00- 12.00 od poniedziałku do piątku pod numerami telefonów 338143504

– wyłącza się możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego;

– dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;

– 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami;

– osoby korzystające z obiektów lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt;

– na boisku może przebywać maksymalnie 6 osób oraz osoba prowadząca zajęcia;

– nie ma w trakcie zajęć obowiązku zakrywania twarzy maską;

– pracownicy szkoły są wyznaczeni do dozoru obiektu (weryfikacja liczby osób, dezynfekcja, zapewnienie 15-minutowych odstępów w korzystaniu z obiektu przez następne grupy);

– dezynfekcji podlegają przede wszystkim przedmioty mające bezpośredni kontakt z osobami, które go użytkują: słupki, furtki i bramki wejściowe;

– dzieci w wieku do 13. lat mogą dotrzeć na obiekt tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej;

– zalecane jest zachowanie dystansu przy uprawianiu sportu na obiektach w bezpiecznych 2-metowych odstępach .

Dyrektor szkoły ustala grafik korzystania z boiska szkolnego po wcześniejszym zgłoszeniu grup do 6 osób pod numerem telefonu 338143504.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *