Rekrutacja 2020/2021

Rodzice i opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej nr 13 w Bielsku-Białej zobowiązani są do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki.

Aby potwierdzić wolę podjęcia przez dziecko nauki w klasie pierwszej Szkoły  Podstawowej nr 13, do której się zakwalifikowało, rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają wolę w formie oświadczenia zawierającego:

  •  imię i nazwisko dziecka,
  • nazwę szkoły
  • czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych.

Dokument ten należy przesłać na adres mailowy szkoły: [email protected] w formie skanu lub zdjęcia do 23.04.2020 do godziny 15:00.

Można również zapakowane do koperty oświadczenie złożyć w szkole w skrzynce ustawionej w drzwiach wejściowych do sekretariatu.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Potwierdzenie woli dotyczy wyłącznie kandydatów (nie dotyczy dzieci z obwodu SP 13).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *