Nowa Rada Młodzieży

We wrześniu odbyły się wybory do Rady Młodzieży. Przewodniczącą została Julia Kubica z klasy 8b, zastępcami Laura Eizeman, Wiktoria Kotlarczyk.

Członkami RM i zarazem członkami Spółdzielni Uczniowskiej są: Dominika Sieczek, Anna Nikiel, Daria Szymańska, Maja Harańczyk, Wiktor Zaborowski, Dominik Gibas, Anita Ciupak, Antonina Kowrygo, Winnicka, Wiktoria Kręcichwost, Jagoda Klaja.

Leave a Reply