Podsumowanie szkolnego projektu edukacyjnego „STOP AGRESJI”

W ramach projektu „STOP AGRESJI”, który był realizowany w październiku, zostały przeprowadzone lekcje wychowawcze o przeciwdziałaniu przemocy oraz zajęcia przeprowadzone przez policjantów jako wykłady o prawie dla klas 6-8. Zostały ogłoszone konkursy na plakat dla klas 4-6, na prezentację multimedialną dla klas 7 i 8, na logo projektu. Klasy 1-3 wykonały gazetki „Stop agresji” na korytarzu szkolnym.

W środę 30 października, podczas apelu szkolnego, odbyło się podsumowanie realizacji projektu „STOP AGRESJI”.

Uczniowie klas 4b i 5e przedstawili krótką inscenizację poruszającą temat agresji w szkole. Następnie został rozstrzygnięty konkurs na najlepszy plakat, logo i prezentację. Komisja konkursowa postanowiła przyznać równorzędne nagrody dla kilku prac. W konkursie na plakat nagrodzone zostały prace uczniów z klas: 4b, 6e, 6b, 6d oraz 6f. Spośród prezentacji przygotowanych przez klasy siódme i ósme nagrodzone zostały projekty klas: 7b, 8b oraz 8c. W kategorii logo projektu wyróżnione zostały prace uczennic z klas 5c i 8b. Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za udział w projekcie i pamiętajcie: ZGODA BUDUJE, NIEZGODA RUJNUJE!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *