Egzamin ósmoklasisty maj 2021

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w dniach 25, 26, 27 maja 2021 r. Do egzaminu przystąpiło 71 uczniów. Składał się z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe − z zakresu trzech przedmiotów egzaminacyjnych − określone w wymaganiach egzaminacyjnych /Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.493, z późn. zm.)/.

Arkusz standardowy języka polskiego zawierał 19 zadań, w tym 11 zadań zamkniętych (zadania wyboru wielokrotnego, zadania prawda-fałsz i zadania na dobieranie) i 8 zadań otwartych. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 45 punktów. Arkusz składał się z dwóch części. Pierwsza część zawierała 18 zadań zorganizowanych wokół dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu: tekstu literackiego (fragmentu Pana Tadeusza Adama Mickiewicza) oraz nieliterackiego (fragmentu tekstu Przyjaciel mądrości Tadeusza Płużańskiego). Zadania w tej części arkusza wymagały od ucznia znajomości wybranych lektur obowiązkowych, udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące treści tekstów zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, interpretacji tekstu kultury – kart z kalendarza inspirowanych lekturami szkolnymi – oraz napisania zaproszenia. W drugiej części arkusza uczeń wybierał jeden z dwóch tematów: wypowiedź o charakterze argumentacyjnym – rozprawkę.

Arkusz standardowy z matematyki zawierał 19 zadań, w tym 15 zadań zamkniętych (zadania wyboru wielokrotnego, zadania prawda-fałsz i zadania na dobieranie) i 4 zadania otwarte. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 25 punktów. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym obejmowały zagadnienia z zakresu m.in. arytmetyki, algebry i geometrii. Od ósmoklasistów wymagały uważnej analizy treści i elementów graficznych, a w przypadku zadań otwartych – dodatkowo zaplanowania i zapisania kolejnych etapów rozwiązania oraz sformułowania odpowiedzi.

Arkusz standardowy z języka angielskiego zawierał 46 zadań, zgrupowanych w 14 wiązek. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 55 punktów, w tym 34 punkty (62%) za rozwiązanie zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego, na dobieranie) oraz 21 punkt (38%) za rozwiązanie zadań otwartych. Zadania otwarte wymagały od ósmoklasistów samodzielnego sformułowania odpowiedzi (zadania z luką i/lub odpowiedzi na pytania) oraz napisania krótkiego tekstu użytkowego (e-maila).

Wyniki uczniów w poszczególnych klasach przedstawia tabela:

Egzamin z części przedmiotów: Klasa

8a

Klasa

8b

Klasa

8c

Średni wynik szkoły Wynik szkoły

w skali staninowej

 Język polski 69% 70% 63,2% 68%  

7

 Matematyka 69,8% 59,5% 53,3% 61%  

8

Język  angielski 79% 75% 69,8% 75%  

7

Średni wynik 72,6% 68,2% 62,1% 68%  

20 uczniów z 71 piszących egzamin uzyskało wynik powyżej 80%.

Dla uczniów naszej szkoły egzamin był umiarkowanie trudny, czyli statystyczny uczeń udzielił 68 % poprawnych odpowiedzi i jest to wynik wyższy niż w kraju, województwie i w mieście. 

Egzamin z części przedmiotów: Średni wynik
kraj woj. śląskie Miasto Bielsko-Biała szkoła
 Język polski 60% 61% 64% 68%
 Matematyka 47% 47% 52% 61%
Język  angielski 66% 67% 73% 75%
Średni wynik 57,7% 58% 63% 68%

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *