Regulamin funkcjonowania biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021

Regulamin funkcjonowania biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Bielsku-Białej:

  1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko pracownicy szkoły.
  2. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego (maseczki, jednorazowe rękawiczki, stosować płyn dezynfekujący).
  3. W pomieszczeniach biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem.
  4. Uczniowie nie mogą korzystać w bibliotece z komputerów oraz z czytelni.
  5. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz, nie ma wolnego dostępu do półek.
  6. Czytelnicy składają zamówienia wyłącznie drogą elektroniczną (przez dziennik elektroniczny).
  7. Książki zamówione drogą elektroniczną będą dostarczane przez bibliotekarza do klas w najbliższym możliwym terminie, w miarę dostępności danego tytułu.
  8. Wszystkie wypożyczone książki i materiały biblioteczne będą zwracane w klasie pod nadzorem wychowawcy w wyznaczonym miejscu. Każda książka musi zawierać informację – imię, nazwisko i klasa, do której uczęszcza czytelnik (na oddzielnej kartce włożonej do książki).
  9. Wypożyczenia podręczników odbędą się w klasach.
  10. Wszystkie zwrócone przez czytelników książki i materiały biblioteczne są oznakowane datą zwrotu i odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *