Egzamin gimnazjalny 2019

Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony w dniach 10, 11, 12 kwietnia 2019 r. Do egzaminu przystąpiło 92 uczniów szkoły. Składał się z trzech części. W części pierwszej humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego, w części drugiej matematyczno-przyrodniczej zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz zadania z matematyki, w trzeciej części zadania z  języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Wyniki uczniów w poszczególnych klasach przedstawia tabela:

Egzamin z części przedmiotów:Klasa

III A

Klasa

III B

Klasa

III C

Średni wynik szkoły
 Historia

i wiedza o społeczeństwie

67%69%71%69%
 Język polski72%69%73%71%
Przedmioty przyrodnicze60%63%63%62%
 Matematyka51%52%60%54%
Język  angielski (podstawa)
80%78%86%81%
Język angielski (rozszerzenie)70%69%77%72%
Średni wynik 67%67%72%68%

Dla uczniów naszej szkoły egzamin gimnazjalny był umiarkowanie trudny, czyli statystyczny uczeń udzielił 68% poprawnych odpowiedzi i jest to wynik wyższy niż w kraju, województwie i w mieście.

Egzamin z części przedmiotów:Średni wynik
krajwoj. śląskieMiasto B-Bszkoła
 Historia

i wiedza o społeczeństwie

59%58%63%69%
 Język polski63%63%67%71%
Przedmioty przyrodnicze49%49%53%62%
 Matematyka43%41%47%54%
Język  angielski (podstawa)
68%69%75%81%
Język angielski (rozszerzenie)
53%53%60%72%
Średni wynik 55,8%55,5%61%68%

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz