Zasady tworzenia wpisów

  1. Unikać pisania DUŻYMI LITERAMI.
  2. Numery klas zapisywać cyframi rzymskimi z małą literą, nie oddzieloną spacją, np. Ia, IIb, IIIc.
  3. Daty zaczynać od dnia, następnie miesiąc zapisany słownie, rok czterocyfrowy i po spacji r., np. 10 kwietnia 2016 r.
  4. Unikać wykrzykników, stosować je tylko do wołaczy, nigdy więcej niż jeden wykrzyknik!
  5. Zakaz stosowania „uśmieszków” 🙂