Kontakt

Dyrektor
mgr Iza Laszczak

Wicedyrektor
mgr Wiesława Zielińska
mgr Roman Kubica

Sekretariat
Anna Borris-Leśna
Elżbieta Siuda

Szkoła Podstawowa nr 13 z oddziałami gimnazjalnymi
im. Władysława Jagiełły w Bielsku-Białej
ul. Lipnicka 226
43-305 Bielsko-Biała

33 814 35 04
[email protected]

Biuletyn Informacji Publicznej