Podręczniki 2022/2023

Szkolny zestaw podręczników 2022/2023

dopuszczony do realizacji przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną w dniu 13.06.2022 r. Uchwała nr XVIII/2021/2022 i pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców w dniu 22.06.2022 r.

 

KLASA

 

PRZEDMIOT

 

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

 

AUTOR

 

WYDAWCA

NR DOPUSZCZENIA
1a,b,c Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja informat.

 

 

 

 

 

 

 

Język angielski

 

Religia

„Elementarz odkrywców” – podręcznik zintegrowany 2 części.

ćwiczenia 4 części edukacja polonistyczna  i 2 części edukacja matematycznej

 

„Bugs Tim 1”

 

 

„Poznaję Boży świat”

E. Hryszkiewicz

B. Stępień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Read,

A. Soberón

 

K. Mielnicki

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macmilian

 

 

Jedność

790/1/2017

790/2/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811/1/2017

 

 

AZ-11-01/18-KI-4/20

 2a,b,c Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja informat.

 

 

 

 

 

 

 

Język angielski

 

Religia

„Elementarz odkrywców” – podręcznik zintegrowany 2 części.

Ćwiczenia 4 części edukacja polonistyczna  i 2 części edukacja matematycznej

 

Bugs Tim 2

 

 

„Żyjemy w Bożym świecie jedności”

E. Hryszkiewicz

B. Stępień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Read,

A. Soberón

 

K. Mielnicki

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macmilian

 

 

Jedność

790/3/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811/2/2017

 

 

AZ-13-01/18-KI-422

3a,b,
c,
Edukacja wczesnoszkolna

Podręcznik    i  ćwiczenia – po 5 części

 

 

 

 

 

 

Język angielski

 

Religia

 

„Elementarz odkrywców” – podręcznik zintegrowany 2 części.

ćwiczenia 4 części edukacja polonistyczna  i 2 części edukacja matematycznej

 

Bugs Team 3

podręcznik

 

„Idziemy do Jezusa”

 

E. Hryszkiewicz

B. Stępień

 

 

 

 

 

 

 

K. Bielewicz

M. Bury

 

C. Read

A. Soberon

 

J. Czerkawski

E. Kondrat

 

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macmillian

 

 

Wyd.

Jedność Kielce

 

790/5/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811/3/2018

 

 

AZ-12-01-KL-3/12

4 a,b,c,d Język polski

 

 

 

 

 

 

Matematyka

 

 

 

 

 

 

 

Język angielski

 

 

 

Przyroda

 

 

 

 

Historia

 

 

 

 

 

 

 

Plastyka

 

 

 

Muzyka

 

 

 

 

Technika

 

 

 

 

 

 

 

Informatyka

 

 

 

Religia

 

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

„Między nami” – podręcznik

Zeszyt ćwiczeń do j. polskiego dla klasy IV

 

 

Matematyka z plusem 4,

Ćwiczenia – matematyka kl. 4 – 2 cz.

arytmetyka i geometria

 

English Class

cz.1 podręcznik

+ ćwiczenia

 

 

„Tajemnice przyrody” podręcznik i ćw.

 

 

„Wczoraj i dziś”

podr. kl. IV/nowa edycja/+ atlas historyczny „Od starożytności do współczesności”

 

„Do dzieła” kl.4

(dostępna w szkole)

 

„Lekcja muzyki”

(dostępne w szkole)

 

„Jak to działa”

Podręcznik do zajęć technicznych dla kl. IV-VI

(dostępne w szkole)

 

„Lubię to”

(dostępne w szkole)

 

„Miejsce pełne bogactw”

 

 

„Wędrując ku dorosłości”

A. Murdzek

A. Łuczak

K. Krzemieniewska-Kleber

 

 

M. Jucewicz

M. Karpinski

 

 

 

 

 

 

S. Zervas,

C. Bright,

A. Tkacz

 

 

M. Marko-Warławska

J. Stawarz

F. Szlaider

 

G.Wojciechowski

B. Olszewska

W. Surdyk-Fertsch

 

 

 

 

J. Lukas

K. Onak

 

 

M. Gromek,

G. Kilbach

 

 

 

Ł. Łabędzki

M. Łabędzka

 

 

 

 

 

 

M. Kęska

 

 

 

Ks. Mielnicki,

E. Kondrat,

B. Nosek

 

T. Król

GWO

 

 

 

 

 

 

GWO

 

 

 

 

 

 

 

Pearson

 

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

Wyd. św. Wojciecha

 

 

Rubikon

867/1/2017

 

 

 

 

 

 

780/1/2017

 

 

 

 

 

 

 

840/1/2017

 

 

 

 

863/2019/z1

 

 

 

 

877/1/2020/z1

 

 

 

 

 

 

 

903/1/2017

 

 

 

852/1/2017

 

 

 

 

295/1/2017

 

 

 

 

 

 

 

847/1/2020/z1

 

 

 

AZ-21-01/10-PO-1/11

 

 

920/5/2018

 

5a,b,c Język polski

 

 

 

 

 

 

 

Matematyka

 

 

 

 

 

 

 

Język angielski

 

 

Biologia

 

 

 

Geografia

 

 

Historia

 

 

Plastyka

 

 

 

 

 

Muzyka

 

 

 

 

Technika

 

 

Religia

 

 

 

Informatyka

 

 

 

 

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

„Między nami”

Podr. kl. 5 nowa szkoła podstawowa

Zeszyty ćwiczeń do j. polskiego dla kl. 5

 

„Matematyka z plusem 5”

podr. kl. 5

„Matematyka z plusem- ćwiczenia 1 i 2

część

 

“English Class” A1 Plus

 

 

„Puls życia” podr. dla  kl. 5

 

 

„Planeta Nowa”

 

 

„Wczoraj i dziś” podr. dla kl. 5

 

„Do dzieła”

podręcznik dla kl.  5

(dostępne w szkole)

 

„Lekcja Muzyki”

(dostępne w szkole)

 

„Jak to działa?”

 

 

„Spotkania uBogacające” podręcznik

 

„Lubię to”

(dostępne w szkole)
podr. dla kl. 5 szkoły podstawowej

 

„Wędrując ku dorosłości”

(dostępne w szkole)

A. Łuczak

A. Murdzek

 

 

 

 

 

 

M. Dobrowolska

P. Zarzecki

M. Jucewicz

M. Karpiński

 

M. Dobrowolska

P. Zarzecki

 

S. Zervas,

C. Bright,

 

 

A. Tkacz

M. Sęktarz,

J. Stawarz

 

T. Rachwał,
R. Malarz

 

G. Wojciechowski

 

J. Lukas

K. Ornak

 

 

 

 

M. Gromek

G. Kilbach

 

 

 

M. Łabecka

L. Łabecki

 

K. Mielnik

E. Kondrat,
E. Paraszewska

 

M. Kęska

 

 

 

 

 

 

T. Król

 

 

 

 

    GWO

 

 

 

 

 

 

 

GWO

 

 

 

 

 

 

 

Person

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

Nowa Era

 

 

Nowa Era

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

 

Nora Era

 

 

 

 

Nowa Era

 

 

Jedność

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

Rubikon

867/2/2018

 

 

 

 

 

 

 

780/2/2018

 

 

 

 

 

 

 

840/2/2018

 

 

 

844/1/2018

 

 

 

906/1/2018

 

 

877/2/2018

 

 

903/2/2018

 

 

 

 

 

852/2/2018

 

 

 

 

295/2/2018

 

 

AZ-22-02/12-KL-1/13

 

 

847/2/2021/z1

 

 

 

 

 

 

920/2/2018

 

6a,b,c Język polski

 

 

 

 

 

Matematyka

 

 

 

 

 

 

 

Język angielski

 

Biologia

 

 

 

 

Historia

 

 

Plastyka

 

 

 

Muzyka

 

 

 

 

Technika

 

 

 

Religia

 

 

 

Geografia

 

 

 

 

Informatyka

 

 

 

 

Wychowanie

do życia

w rodzinie

„Między nami”

podr. kl. 6

Zeszyty ćwiczeń do j. polskiego dla kl. 6

 

„Matematyka z plusem „

podręcz.

„Matematyka z plusem” – ćwiczenia 1 i 2

część

 

“English Class

A2”

 

„Puls życia” podr. do biologii dla  kl. 6 szkoły podstawowej

 

„Wczoraj i dziś” podr. do kl. 5

 

„Do dzieła”

podręcznik dla kl. 6

 

„Lekcja Muzyki”

(dostępne w szkole)

 

„Jak to działa?”

(dostępne w szkole)

 

„Tajemnice bogatego życia” podr.

 

„Planeta Nowa”

podr. do kl. 6 szkoły podstawowej

 

„Lubię to”

(dostępne w szkole)
podr. dla kl. 6

 

„Wędrując ku dorosłości”

(dostępne w szkole)

A. Łuczak

A. Murdzek

 

 

 

 

M. Dobrowolska

P. Zarzycki

M. Jucewicz

M. Karpiński

M. Dobrowolska

A. Mysior

P. Zarzycki

 

S. Wheeldon

T. Fala

 

J. Stawarz

 

 

 

 

T. Wojciechowski

 

 

J. Lukas

K. Onak

 

 

M. Gromek

G. Kilbach

 

 

 

M. Łabecka

L. Łabecki

 

 

K. Mielnicki

E. Kondrat,
E. Paraszewska

 

P. Rachwał

P. Szczypiński

R. Maklarz

 

 

M. Kęska

 

 

 

 

T. Król

 

 

 

 

    GWO

 

 

 

 

 

GWO

 

 

 

 

 

 

 

Oxford

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

Nowa Era

 

 

Nowa Era

 

 

 

Nora Era

 

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

Jedność

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

Rubikon

867/3/2019

 

 

 

 

 

780/3/2022/z1

 

 

 

 

 

 

 

800/3/2019

 

 

844/2/2019

 

 

 

 

877/3/2019

 

 

903/2/2018

 

 

 

852/3/2019

 

 

 

 

295/3/2019

 

 

 

AZ-23-02/12-KI-3/14

 

 

906/2/2019

 

 

 

 

847/3/2022/z1

 

 

 

 

920/3/2019

 

7a,b,

 

Język polski

 

 

 

 

 

 

Język angielski

 

 

 

Język niemiecki

 

Język rosyjski

 

 

Matematyka

 

 

 

 

Biologia

 

 

Chemia

 

 

 

 

 

Geografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizyka

 

 

 

 

Historia

 

 

 

Plastyka

 

 

Informatyka

 

 

Religia

 

 

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

 

„Między nami”

Podr. kl. 7, ćwiczenia wersja B

Repetytorium ośmioklasisty

 

„SP Pearson”

Repetytorium

+ ćwiczenia

 

 

„Deutschtour Fit”

 

„Bce npocmo”

 

 

„Matematyka z plusem 7” podręcznik i

Ćwiczenia – matematyka

 

„Plus życia”
podr. kl. 7

 

Chemia – podręcznik dla kl. 7

ćwiczenia do chemii dla kl. 7

 

„Planeta Nowa” podr. kl. 7 (nowa edycja 2020-2022)

Atlas geograficzny „Polska, kontynent, świat”

 

„Spotkanie z fizyką”

podr. kl. 7

 

 

„Wczoraj i dziś” podr. kl. 7

 

 

„Do dzieła”

 

 

„Lubię to”

 

 

„Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”

 

 

„Wędrując ku dorosłości:

A.Łuczak

E. Prylińska

A. Suchowierska

R. Maszka

 

 

 

Angela Bandis,

A. Lewicka,

R. Cowen,

R. Ranus

 

S.Mróz-Dwornikowska

 

B. Chlebda,

I. Donecka

 

Praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej

J. Lech

 

 

M. Jetimow

 

 

J. Kulawiak,
T. Kulawiak,
M. Litwin

M. Mańka,

E. Hegiel

 

R. Malarz

M. Szubert

 

 

A.Witek-Nowakowska

Praca zbiorowa

 

 

 

G.Francuz-Ornat,

T. Kulawik,

M. Nowotny-Różańska

 

S. Roszak,

A. Łaszkiewicz,

J. Kłaczkow

 

M. Ipczyńska

M. Mrozkowiak

 

Grażyna Koba

 

 

Ks. K. Mielnicki.
E. Kondrek,

A.    Nosek

 

 

T. Król

GWO

 

 

 

 

 

 

Pearson

 

 

 

 

Nowa Era

 

 

PWN

 

 

GWO

 

 

 

 

 

GWO

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

Nowa Era

 

 

Nowa Era

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

Rubikon

867/4/2017

 

 

 

 

 

 

1106/1/2020

 

 

 

 

1096/1/2020

 

 

782/1/2017

 

 

780/4/2017

 

 

 

 

 

844/4/2017

 

 

785/1/2017

 

 

 

 

 

906/3/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

885/1/2017

 

 

 

 

877/4/2017

 

 

 

903/4/2017

 

 

 

 

 

AZ-3-01/13-KI-3/13

 

 

 

920/4/2017

 8a,b,
c,d,e,f
Język polski

 

 

Język angielski

 

 

 

Język niemiecki

 

Język rosyjski

 

 

 

Matematyka

 

 

 

Biologia

 

 

 

Chemia

 

 

 

 

Geografia

 

 

WOS

 

 

 

 

Fizyka

 

 

 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Historia

 

 

Informatyka

 

Religia

 

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Repetytorium ośmioklasisty

 

Repetytorium ośmioklasisty

Podręcznik

 

 

„Deutschtour Fit”

 

„Bce npocmo 2”

Podr. dla początkujących kl. 8

 

„Matematyka z plusem” podr. i ćw. podstawowe

 

„Puls życia” –podr. kl. 8

 

 

Podręcznik do chemii dla kl. 8

 

 

 

„Planeta Nowa” podr. kl. 8

 

„Dziś i jutro” – podr. dla szkoły podstawowej

 

 

„Spotkania z fizyką”

 

 

 

„Żyję i działam bezpiecznie”

 

 

„Wczoraj i dziś” podr. kl. 8

 

„Lubię to!”

 

„Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”

 

„Wędrując ku dorosłości”

J. Grzechowska

N. Grzybowska

 

A.Juszko,

J. Quintana,

M. Wieruszyńska W. Sałandyk

 

E. Kościelniak-Walewska

 

Barbara Chlebda

Irena Donecka

 

 

 

M. Dobrowolska

J. Lech

 

 

B. Sągin, M.Sętkas,
A. Boczarowski

 

J. Kulawik,

T. Kulawik,

M. Litwin

 

 

T. Rachwał,

D. Szczypiński

 

I. Janicka,
A. Janicki

A. Kucia-Maćkowska

 

T. Kulawik,

M. Nawotny-Różańska,

G. Francuz-Omat

 

J. Słoma

 

 

 

R. Śniegocki

A. Zielińska

 

Grażyna Koba

 

K. Mielnicki,

E. Kondrak

 

 

T. Król

Nowa Era

 

 

Pearson

 

 

 

 

Nowa Era

 

 

PWN

 

 

 

 

GWO

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

Nowa Era

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

Nowa Era

 

 

Nowa Era

 

Jedność

 

 

 

Rubikon

 

 

 

1106/2/2021

 

 

 

 

1096/2/2021

 

 

782/2/2017

 

 

 

 

780/5/2018

 

 

 

844/4/2021/z1

 

 

 

785/2/2018

 

 

 

 

906/4/2018

 

 

874/2021/z1

 

 

 

 

885/2/2018

 

 

 

 

846/2017

 

 

 

877/5/2021/z1

 

 

847/5/2021/z1

 

AZ-3-01/13-KI-4/14

 

 

920/5/2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *