Laureaci Szkolnego Konkursu Matematycznego

Dnia 28 maja 2021 r. odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas czwartych, piątych i szóstych. Uczniowie rozwiązywali zadania przygotowane przez komisję, w skład której wchodzili nauczyciele matematyki: pani Jadwiga Lauzer, pani Daria Radeberg, pani Anna Hulboj i pani Joanna Broniszewska.

Uczniowie mogli wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu sprawnego liczenia, rozumienia pojęć matematycznych i logicznego myślenia. Liczyła się nie tylko wiedza, ale i czas wykonania zadań. Zwycięzcą bowiem został ten uczeń, który zdobył największą ilość punktów. Jeśli jednak zdarzyło się tak, że kilku uczniów miało ten sam wynik, o zwycięstwie zdecydował czas – kto szybciej liczył, ten zwyciężał.

Udział w konkursie miał z pewnością wartość edukacyjną, ale był także formą pozytywnej zabawy i właściwie rozumianego współzawodnictwa. Wszyscy uczniowie wykazali się wiedzą matematyczną i w każdej kategorii wiekowej wyłoniono zwycięzców.

Wyniki przedstawiają się następująco:

– w kategorii klas IV pierwsze miejsce otrzymała Emilia Piecha z klasy IVa;

– w kategorii klas V pierwsze miejsce ex aequo otrzymali: Helena Tomaszewska z klasy Vb oraz Witold Zbytniewski z klasy a;

– w kategorii klas VI pierwsze miejsce otrzymała Oliwia Bacia z klasy VI c.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *