Podsumowanie akcji „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Niesienie pomocy bardziej potrzebującym nie tylko uczy, by pomagać zawsze, wszędzie i każdemu, kto tej pomocy potrzebuje, ale jednocześnie docenienia swojej sytuacji i warunków życiowych. Pamiętając o tym, że dobro które dajemy bliźnim zawsze w jakiejś postaci wraca do nas i warto je szerzyć. Przeprowadziliśmy coroczną akcję pomocy wychowankom bielskich placówek opiekuńczych, przyłączając się do akcji „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”. Zebrane dary trafiły do podopiecznych Domu Dziecka na ul. Pocztowej i Domu Dziecka oraz Pogotowia Opiekuńczego na ul. Lompy w Bielsku-Białej. Zebrane pieniądze przeznaczyliśmy na zakupienie karnetu sportowego, który dzieci będą mogły wykorzystać na krytej pływalni Troclik w Bielsku-Białej. W imieniu podopiecznych z całego serca dziękujemy wszystkim darczyńcom za wsparcie akcji i ofiarowane dary.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *