100-lecie szkoły

Uroczystość 100-lecia SP13 rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym w Lipniku, podczas której sztandar szkoły został poświęcony przez księdza biskupa. Po mszy świętej uczestnicy obchodów 100-lecia szkoły udali się do budynku szkoły, gdzie nastąpiło przekazanie sztandaru ufundowanego przez rodziców.

Następnie przedstawiciele klas złożyli uroczyste ślubowanie. Podczas uroczystości pani dyrektor przypomniała 100-letnią historię szkoły. Prezydent miasta pan Jacek Krywult złożył życzenia i wręczył kwiaty pani dyrektor. Na część artystyczną składała się wiązanka scen przedstawiających szkołę dawniej i szkołę dnia dzisiejszego. Młodzież SP13 prezentowała też w humorystyczny sposób wiersz pt. „Oświatowa lokomotywa”.

Obchodom 100-lecia szkoły towarzyszyła wystawa historyczna, na której zgromadzono stare zdjęcia, dyplomy, świadectwa, kroniki i podręczniki szkolne. Szkole Jubilatce składamy serdeczne życzenia i niech rozkwita przez kolejne 100 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *