Wczytywanie udostępnionych tematów

  1. Wybrać w menu „Tematy”

2. Nacisnąć przycisk „Rozkłady materiału”.

3. Wybrać swój bieżący rozkład materiału (kliknąć), powinien wyświetlić się podgląd tego rozkładu:

4. Nacisnąć „Wczytaj tematy z bazy”

5. Wpisać fragment nazwy, wybrać „Tylko udostępnione w szkole”, nacisnąć „Szukaj”

6. Kliknąć właściwy (znaleziony) rozkład.

7. Kliknąć „Wczytaj kręgi tematyczne i tematy ze wszystkich zgodnych poziomów”

8. Sprawdzić, czy nowe tematy pojawiły się na liście (będą na dole strony).

9. Można wrócić do rozkładów, lub przejść do dziennika.