Pożegnanie klas VIII

Ktoś, kiedyś, gdzieś powiedział, że życie składa się z powitań i pożegnań.
Te pierwsze są radosne i zapowiadają coś nowego, pożegnania uświadamiają nam, że coś się kończy. Nie tak dawno się poznaliśmy, a teraz drodzy uczniowie klas 8 przyszedł czas, aby pożegnać tę szkołę. Szkołę, w której wspólnie przeżywaliśmy radość sukcesów, gorycz porażek, przyjaźnie i konflikty.
Tu poznawaliście i próbowaliście zrozumieć otaczający nas wszystkich, czasem zupełnie odległy świat. Czytaj dalej Pożegnanie klas VIII

Informacja dla rodziców uczniów przyjętych do klasy I w roku szkolnym 2020/2021

W związku z nadal trwającą epidemią, informacje o przydziale ucznia do klasy I w roku szkolnym 2020/2021 oraz to, na która zmianę dziecko będzie uczęszczało do szkoły w nowym roku szkolnym, można uzyskać telefonicznie dzwoniąc do sekretariatu szkoły pod numer 33 8143504 od dnia 29.06.2020 r. w godz. od 8.00 do 16.00.
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe do klasy pierwszej uczniowie otrzymają 1 września 2020 r. Czytaj dalej Informacja dla rodziców uczniów przyjętych do klasy I w roku szkolnym 2020/2021

Wyniki XXVII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”

Możemy pochwalić się naszymi zdolnymi uczniami, którzy w konkursie „MIESZKAM W BESKIDACH” zdobyli bardzo wysokie miejsca, np. I i II oraz III, a także uzyskali liczne wyróżnienia. Jest to wielki sukces, tym większy, że co roku na ten konkurs zostaje nadesłanych około 9 tysięcy prac z Polski i z zagranicy. Czytaj dalej Wyniki XXVII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”

Nowe zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Bielsku-Białej

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!

W związku z otwarciem boisk na terenie obiektów szkolnych zwracam się do Państwa z prośbą o zachowanie zasad korzystania z obiektów sportowych w warunkach sytuacji epidemicznej.

Od 18.05 obowiązują nowe zasady korzystania: Czytaj dalej Nowe zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Bielsku-Białej

Nauka stacjonarna – informacja

Informujemy, że do dnia 24 maja 2020 przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w szkole. Nadal zatem nauka odbywać się będzie z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.
Jednocześnie MEN poinformowało, że Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony w dniach od 16 do 18 czerwca 2020. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca 2020. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca 2020r.

Zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Bielsku-Białej

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!

W związku z otwarciem boisk na terenie obiektów szkolnych zwracam się do Państwa z prośbą o zachowanie zasad korzystania z obiektów sportowych w warunkach sytuacji epidemicznej.

Zasady korzystania: Czytaj dalej Zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Bielsku-Białej

Wyniki XXVII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”

Możemy pochwalić się naszymi zdolnymi uczniami, którzy w konkursie „MIESZKAM W BESKIDACH” zdobyli bardzo wysokie miejsca, np. I i II oraz III, a także uzyskali liczne wyróżnienia. Jest to wielki sukces, tym większy, że co roku na ten konkurs zostaje nadesłanych prawie 9 tysięcy prac z Polski i z zagranicy. Czytaj dalej Wyniki XXVII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”

Rekrutacja 2020/2021

Rodzice i opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej nr 13 w Bielsku-Białej zobowiązani są do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki.

Aby potwierdzić wolę podjęcia przez dziecko nauki w klasie pierwszej Szkoły  Podstawowej nr 13, do której się zakwalifikowało, rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają wolę w formie oświadczenia zawierającego:

  •  imię i nazwisko dziecka,
  • nazwę szkoły
  • czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych.

Dokument ten należy przesłać na adres mailowy szkoły: [email protected] w formie skanu lub zdjęcia do 23.04.2020 do godziny 15:00.

Można również zapakowane do koperty oświadczenie złożyć w szkole w skrzynce ustawionej w drzwiach wejściowych do sekretariatu.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Potwierdzenie woli dotyczy wyłącznie kandydatów (nie dotyczy dzieci z obwodu SP 13).