Wymagania edukacyjne

Przedmiot Klasy
Edukacja wczesnoszkolna Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Język polski Klasy 4-8
Klasa 2 gimnazjalna
Klasa 3 gimnazjalna
Język angielski Klasy 1-8
Klasa 2 gimnazjalna
Klasa 3 gimnazjalna
Język rosyjski Klasy 7 i 2-3 gimnazjalna
Historia Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 2 gimnazjalna
Klasa 3 gimnazjalna
Chemia Klasa 7
Klasa 2 gimnazjalna
Klasa 3 gimnazjalna
Geografia Klasa 7
Klasa 2 gimnazjalna
Klasa 3 gimnazjalna
Fizyka Klasa 7
Klasa 2 gimnazjalna
Klasa 3 gimnazjalna
Technika i zajęcia techniczne Klasa 3 gimnazjalna
Plastyka Klasy 4-7
Muzyka Klasy 4-8
Przyroda Klasy 4-6
Biologia Klasa 7
Klasa 2 gimnazjalna
Klasa 3 gimnazjalna
WOS Klasa 2 gimnazjalna
Klasa 3 gimnazjalna
Wychowanie fizyczne Klasy 4-7 i 2-3 gimnazjalna
Informatyka Klasa 4
Klasa 6
Klasa 7
Klasy 2-3 gimnazjalne
Matematyka Klasy 4-8
Klasa 2 gimnazjalna
Klasa 3 gimnazjalna
Religia Klasa 7 i 2-3 gimnazjalna