Podręczniki 2016/2017

Szkolny zestaw podręczników 2016/2017

Dopuszczony do realizacji przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną w dniu 15 czerwca 2016 r. Uchwała nr 10/2015/2016 i pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców w dniu 16 czerwca 2016 r.

Czytaj dalej Podręczniki 2016/2017