Podręczniki 2016/2017

Szkolny zestaw podręczników 2016/2017

Dopuszczony do realizacji przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną w dniu 15 czerwca 2016 r. Uchwała nr 10/2015/2016 i pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców w dniu 16 czerwca 2016 r.

Klasa I

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawca
Nr dopuszcz.
Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna „Nasz Elementarz” M. Lorek
L. Wollman
MEN Warszawa
„Moje ćwiczenia” – 4 części E. Dulemba
J. Faliszewska
G. Lech
A. Opala
I. Parlicka
A. Ziewiecka
Mac/Juka
Zajęcia komputerowe
Język angielski Bugs Word 1 podręcznik

Bugs Word 1 ćwiczenia wersja C

Carol Read
Ana Soberon
M. Kondro
Macmillian

MEN

30/1/
2010/2015

Religia „Jesteśmy dziećmi Bożymi” J. Szpet
D. Jackowiak
Wyd. Św. Wojciecha

AZ-11-01/
10/PO-1/11

Klasa II

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawca
Nr dop.
Edukacja wczesnoszkolna „Nasza szkoła” – podręcznik

„Moje ćwiczenia”

M. Lorek
M. Zatorska
J. Faliszewska
MEN Warszawa
Mac/Juka
„Nasza szkoła”-matematyka
cz. 1-4„Moje ćwiczenia”
cz. 1-4
A. Ludwa
M. Lorek
A. Olala
I. Parlicka
MEN

 

Juka/Mac

Zajęcia komputerowe
Język angielski Bugs Word 1

Bugs Word 1 ćwiczenia wersja B

Carol Read

Ana Soberon

M. Kondro

Macmillian

MEN
30/2/
2010/2015

Religia „Kochamy Pana Jezusa” J. Szpet
D. Jackowiak
Wyd. Św. Wojciecha

AZ-12-01/
10/PO-1/12

Klasa III

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawca
Nr dop.
Edukacja wczesnoszkolna  Edukacja wczesnoszkolna „Nasza szkoła”

„Moje ćwiczenia”

„Nasza szkoła” matematyka

M. Lorek
M. Zatorska
J. Faliszewska
Agata Ludwa
A. Lach
MEN Warszawa
Mac/Juka
Zajęcia komputerowe
Język angielski Bugs Word 3 Ćwiczenia (bez literki) Carol Read

Ana Soberon

M. Kondro

Macmillian

MEN
30/3/
2010/2015

Religia „Przyjmujemy Pana Jezusa”
+ ćwiczenia
J. Szpet
D. Jackowiak
Wyd. Św. Wojciecha

AZ-13-01/
10/PO-1/13

Klasa IV

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawca
Nr dop.
Język polski Słowa na start

Kształcenie literackie i kulturowe – cz.I

Kształcenie językowe – cz.II

Zeszyty ćwiczeń do j. polskiego dla klasy IV

M. Derlukiewicz

 

 

D. Chwastniewska
A. Gorzałczyńska
D. Rożek

Nowa Era

338/1/2015

338/2/
2011/2015

Matematyka Matematyka 4,

Ćwiczenia – matematyka z plusem – 2 cz. arytmetyka i geometria

M. Dobrowolska
P. Zarzycki
M. Jucewicz
GWO

340/1/
2015/z1

Język angielski Steps Forward
cz. 1
+ ćwiczenia
F. Falla
P. Shipton
P. A. Davis
E. S. Wheeldon
E. Palczak
Oxford

MEN
302/1/2010

Przyroda „Tajemnice przyrody” ćwiczenia + atlas „Świat wokół nas” M. Marko-Warławska
J. Stawarz
F. Szlaider
Nowa Era

339/1/2011

Historia i społeczeństwo Wczoraj i dziś podr. kl. IV + atlas historyczny „Od starożytności do współczesności” G. Wojciechowski Nowa Era

443/1/2012

Plastyka „Do dzieła” J. Lukas
K. Onak
Nowa Era

326/2011

Muzyka „Lekcja muzyki”
(dostępne w szkole)
M. Gromek
G. Kilbach
 Nowa Era

589/1/2012

Zajęcia techniczne „Jak to działa” Podręcznik do zajęć technicznych dla klas IV-VI
(dostępne w szkole)
Ł. Łabędzki
M. Łabędzka
Nowa Era

295/2010

Zajęcia komputerowe Komputerowe opowieści
(dostępne w szkole)
M. Gulgolski
J. Lipski
Czarny Kruk

171/05

Religia Jestem chrześcijaninem Ks. Prof. J. Szpet
D. Jackowiak
Wyd. św. Wojciecha

AZ-21-01/
10-PO-1/11

Klasa V

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawca
Nr dop.
Język polski „Słowa na start” podręcznik kl. V  M. Derlukiewicz

 

Nowa Era

338/4/
2013/2015

Zeszyty ćwiczeń do j. polskiego dla kl. V A. Marcinkiewicz
A. Wojciechowska
GWO

340/2/2013

Matematyka Matematyka 5 podręcznik
„Matematyka z plusem” – ćwiczenia 1 i 2 część
M. Dobrowolska
P. Zarzycki
M. Jucewicz
M. Karpiński
GWO
Język angielski „Steps Forward 2” T. Falla
P. Shipton
Oxford

302/2/2011

Przyroda „Tajemnice przyrody” kl. 5
Ćwiczenia i atlas
J. Ślósarczyk
R. Kozik
F. Szlajder
Nowa Era

339/2/2013

Historia i społeczeństwo „Wczoraj i dziś” podręcznik dla kl. 5

Atlas historyczny dla szkoły podstawowej

G. Wojciechowski Nowa Era

443/2/
2013/2015

Plastyka „Do dzieła”
podręcznik dla klas IV-VI
J. Lukas
K. Onak
Nowa Era

326/2011/ 2015

Muzyka Lekcja Muzyki
(dostępne w szkole)
M. Gromek
G. Kilbach
Nowa Era
Zajęcia techniczne „Jak to działa?”
(dostępne w szkole)
L. Łabecki
M. Łabecka
Nowa Era

295/2010

Religia „Wierzę w Boga” – podręcznik J. Szpet
D. Jackowiak
Wyd. Św. Wojciecha -Poznań

AZ-22-01/
10-PO-1/12

Zajęcia komputerowe „Komputerowe opowieści”
(dostępne w szkole)
M. Gulgowski
J. Lipski
Czarny Kruk

271/2010

Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości
(dostępne w szkole)
T. Król Rubikon

189/99

Klasa VI

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawca
Nr dop.
Język polski „Słowa na start” podręcznik kl. VI M. Derlukiewicz Nowa Era

338/5/2014

Nauka o języku – ćwiczenia P. Borys
A. Halasz
GWO

254/99
120/00

Matematyka Matematyka 6
podręcznik „Matematyka z plusem” i ćwiczenia 3 części
M. Dobrowolska
P. Zarzycki
M. Jucewicz
M. Karpiński
GWO

340/3/2014

Język angielski „Steps in English 3”
+ ćwiczenia
T. Falla
P. Shipton
Oxford

302/3/2014

Przyroda „Tajemnice przyrody” kl. VI + ćwiczenia J. Ślósarczyk
R. Kozik
F. Szlajder
Nowa Era

339/3/2014

Historia i społeczeństwo „Wczoraj i dziś” podręcznik dla kl. 6

Atlas historyczny dla szkoły podstawowej

G. Wojciechowski Nowa Era

443/3/2014

Plastyka „Do dzieła”
podręcznik dla klas IV-VI
J. Lukas
K. Onak
Nowa Era

326/2011/ 2015

Muzyka Lekcja Muzyki
(dostępne w szkole)
M. Gromek
G. Kilbach
Nowa Era

589/3/2014

Zajęcia techniczne Technika wokół ciebie. Podręcznik z ćwiczeniami
(dostępne w szkole)
H. Józefowicz
E. Kaczmarczyk
Nowa Era

165/03

Religia „Wierzę w Kościół” Ks. J. Szpet
D. Jackowski
Wyd. Św. Wojciecha – Poznań

AZ-23-01/10/
PO-2/13

Zajęcia komputerowe „Komputerowe opowieści”
(dostępne w szkole)
M. Gulgowski
J. Lipski
Czarny Kruk

271/2010

Wychowanie do życia
w rodzinie
Wędrując ku dorosłości T. Król Rubikon

189/99

Dodaj komentarz