Podręczniki 2019/2020

Szkolny zestaw podręczników 2019/2020

Dopuszczony do realizacji przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną w dniu 24 czerwca 2019 r. Uchwała nr XVII/2018/2019.

Klasa 1

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawca i nr dopuszczenia
Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna „Ja i moja szkoła na nowo” – podręcznik 5 części J. Faliszewska G. Lech MAC/Juka

845/1/2017

„Ja i moja szkoła na nowo” – ćwiczenia 5 części J. Faliszewska G. Lech Mac/Juka
Zajęcia komputerowe
Język angielski „Bugs Word 1” podręcznik

„Bugs Word 1” ćwiczenia wersja C

Carol Read
Ana Soberon
M. Kondro
Macmillan

MEN

30/1/
2010/2015

Religia „Żyjemy w Bożym świecie” K. Mielnicki,

E. Kondrat

Wyd. Jedność Kielce

Klasa 2

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawca i nr dopuszczenia
Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna „Ja i moja szkoła na nowo” – podręcznik i ćwiczenia – 5 części J. Faliszewska G. Lach MEN Warszawa
Mac/Juka 845/1/2017
Zajęcia komputerowe
Język angielski „Bugs Team2”

„Bugs Team 2” ćwiczenia wersja B

Carol Read

Ana Soberon

M. Kondro

Macmillan

 

Religia „Idziemy do Jezusa” J. Czerkawski E. Kondrat Wyd. Jedność Kielce

AZ-12-01-KL-3/12

Klasa 3

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawca i nr dopuszczenia
Edukacja wczesnoszkolna  Edukacja wczesnoszkolna „Ja i moja szkoła na nowo” – podręcznik cz. 1-5, ćwiczenia cz. 1-5 J. Faliszewksa

G. Lech

MEN Warszawa
Mac/Juka
Zajęcia komputerowe
Język angielski „Bugs Team 3” Ćwiczenia (bez literki) M. Kondro, E. Papiol, M. Toth Macmillan

MEN
30/3/
2010/2015

Religia „Jezus jest z nami” J. Snopek
D. Krupiński
Wyd. Jedność

AZ-13-01/
12-KL-4/13

Klasa 4

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawca i nr dopuszczenia
Język polski „Między nami” – podręcznik

 

A. Łuczak

 

GWO

867/1/2017

Zeszyty ćwiczeń do j. polskiego dla klasy IV A. Murdzek
K. Krzemieniewska-Kleber
GWO

867/1/2017

Matematyka „Matematyka z plusem 4” M. Jucewicz, M. Karpiński GWO

852/4/2017

Ćwiczenia – matematyka z plusem – 2 cz. arytmetyka i geometria P. Zarzycki
M. Jucewicz
GWO

870/1/2017

Język angielski „Steps Plus” cz. 1 podręcznik + ćwiczenia F. Falla
P. Shipton
P. A. Davis
E. S. Wheeldon
E. Palczak
Oxford

835/1/2017

Przyroda „Tajemnice przyrody” podręcznik i  ćwiczenia + atlas „Świat wokół nas” M. Marko-Warławska
J. Stawarz
F. Szlaider
Nowa Era

863/2017

Historia „Wczoraj i dziś” – podręcznik kl. IV + atlas historyczny „Od starożytności do współczesności” G. Wojciechowski Nowa Era

443/1/2012

Plastyka „Plastyka kl. 4 – Do dzieła” J. Lukas, K. Onak

 

Nowa Era

903/1/2017

Muzyka „Lekcja muzyki”
(dostępne w szkole)
M. Gromek
G. Kilbach
Nowa Era

295/2010

Technika „Jak to działa?” – podręcznik do zajęć technicznych dla klas IV-VI
(dostępne w szkole)
Ł. Łabędzki
M. Łabędzka
Nowa Era

295/2010

Informatyka „Komputerowe opowieści”
(dostępne w szkole)
M. Gulgolski
J. Lipski
Czarny Kruk 171/05

 

Religia „Miejsce pełne bogactw” Ks. Mielnicki, E. Kondrat, B. Nosek Wyd. św. Wojciecha AZ-21-01/10-PO-1/11

 

Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” T. Król Rubikon

Klasa 5

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawca i nr dopuszczenia
Język polski „Między nami” podręcznik kl. V  A. Łuczak A. Murdzek

 

GWO

 

Zeszyty ćwiczeń do j. polskiego dla kl. V A. Marcinkiewicz
A. Wojciechowska
GWO

340/2/2013

Matematyka „Matematyka z plusem” – podręcznik kl.5, ćwiczenia 1 i 2 część M. Dobrowolska
P. Zarzecki
M. Jucewicz
M. Karpiński
GWO 780/2/2018
Język angielski „Steps Plus” T. Falla
P. Shipton
Oxford

800/2/2017

Biologia „Puls życia” podręcznik dla kl. 5 M. Sęktarz, J. Stawarz Nowa Era

844/1/2018

Geografia „Planeta Nowa” podręcznik kl.5 T. Rachwał, R. Malarz Nowa Era 9061/2018
Historia „Wczoraj i dziś” podręcznik dla kl. 5

Atlas historyczny dla szkoły podstawowej

G. Wojciechowski Nowa Era

877/2/2018

Plastyka „Do dzieła”
podręcznik dla klasy 5
J. Lukas
K. Onak
Nowa Era

903/22018

Muzyka „Lekcja Muzyki”
(dostępne w szkole)
M. Gromek
G. Kilbach
Nowa Era 852/2/2018
Technika „Jak to działa?”
(dostępne w szkole)
L. Łabecki
M. Łabecka
Nowa Era

295/1/2017

Religia „Spotkania uBogacające” K. Mielnicki, E. Kondrat Jedność

AZ-22-02/
12-KL-1/13

Informatyka „Lubię to”
(dostępne w szkole)
M. Kęska Nowa Era 847/2/2018
Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości”
(dostępne w szkole)
T. Król Rubikon

189/99

Klasa 6

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawca i nr dopuszczenia
Język polski „Między nami” podręcznik + zeszyty ćwiczeń kl. 6 A Łuczak, A. Murdzek GWO
Matematyka „Matematyka z plusem” podręcznik i ćwiczenia 3 części M. Dobrowolska
P. Zarzycki
M. Jucewicz
M. Karpiński
GWO

780/3/2019

Język angielski „Steps Plus V”
+ ćwiczenia
S. Wheeldon, T. Falla Oxford

800/3/2018

Biologia „Puls życia” kl. 6 podręcznik + ćwiczenia J. Stwarz Nowa Era

844/2/2019

Historia i społeczeństwo „Wczoraj i dziś” podręcznik dla kl. 6

Atlas historyczny dla szkoły podstawowej

G. Wojciechowski Nowa Era

877/3/2019

Plastyka „Do dzieła”
podręcznik dla klasy 6
J. Lukas
K. Onak
Nowa Era

903/2/2018

Muzyka „Lekcja muzyki”
(dostępne w szkole)
M. Gromek
G. Kilbach
Nowa Era

852/2/2018

Technika „Jak to działa?” – podręcznik z ćwiczeniami
(dostępne w szkole)
M Łabęcka, L. Łabęcki Nowa Era

295/1/2017

Religia „Tajemnice bogatego życia” podręcznik K. Mielnicki, E. Kondrat, E. Paraszewska Jedność

AZ-22-02/12-KL-1/13

Informatyka „Lubię to”
(dostępne w szkole)
M. Kęska Nowa Era

847/3/2018

Wychowanie do życia
w rodzinie
„Wędrując ku dorosłości” (dostępne w szkole) T. Król Rubikon

189/99

Klasa 7

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawca i nr dopuszczenia
Język polski „Między nami”

– podręcznik kl. 7

A. Łuczak GWO

867/4/2017

„Między nami – zeszyty ćwiczeń – część 1 i 2 E. Prylińska

A.Suchowierska

R. Maszka

GWO

867/4/2017

Matematyka „Matematyka z plusem” podręcznik i ćwiczenia 3 części praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolska
Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński
GWO

780/4/2017

Język angielski „English Plus Options” – podręcznik + ćwiczenia

 

Benz Wetz Diana Pye Oxford

302/3/2014

Język rosyjski „Bce npocmo” B. Chlebda, I. Donecka  PWN
Biologia „Puls życia”
kl. 7 – podręcznik + zeszyty ćwiczeń
M. Jetimow

J. Holeczek

B. Januszewska-Hosiec

GWO 844/4/2017

 

Historia „Wczoraj i dziś” – podręcznik dla kl. 7

 

S. Roszak,

A. Łaszkiewicz,

J. Kłaczkow

Nowa Era 877/4/2017
Chemia Chemia – podręcznik dla klasy 7 J. Kulawiak,
T. Kulawiak,
M. Litwin
Nowa Era
ćwiczenia do chemii dla klasy 7 M. Mańka, E. Hegiel  Nowa Era
„Chemia w zadaniach i przykładach dla kl. 7” T. Kulawiak, M. Litwin,

Sz.Styka-Wlazło

Nowa Era
Fizyka „Spotkanie z fizyką”  – podręcznik dla kl. 7 G.Francuz-Ornat,

T. Kulawik,

M. Nowotny-Różańska

Nowa Era 885/1/2017
Plastyka „Plastyka 7 – Do dzieła” M. Ipczyńska, M. Mrozkowiak

 

 Nowa Era 903/4/2017
Religia „Kim jestem jako człowiek?” Ks.K. Mielnicki,E. Kondrat Nowa Era AZ-3-01/13
Wychowanie do życia
w rodzinie
„Wędrując ku dorosłości” T. Król Rubikon 920/4/2017

Klasa 8

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawca i nr dopuszczenia
Język polski „Repetytorium ósmoklasisty” Nowa Era
Matematyka „Matematyka z plusem” i ćwiczenia 3 części praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolska GWO

780/5/2018

Język angielski „Repetytorium ósmoklasisty – podręcznik A. Juszko J. Quintana Oxford

930/2018

Język rosyjski „Bce npocmo 2” – podręcznik dla początkujących B. Chlebda, I. Donecka  PWN 782/1/2017
Biologia „Puls życia”
kl. 8 – podręcznik
B. Sągin M. Satkarz Nowa Era 844/3/2018
Historia „Wczoraj i dziś” – podręcznik dla kl. 8 R. Śniegocki A. Zielińska Nowa Era 877/5/2018
Geografia „Planeta Nowa” podręcznik dla kl. 8 T. Rachwał, D Szczypiński Nowa Era 906/4/2018
Chemia Chemia – podręcznik dla klasy 8 J. Kulawiak,
T. Kulawiak,
M. Litwin
Nowa Era 785/2/2018
Fizyka „Spotkanie z fizyką”  – podręcznik dla kl. 8 T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska Nowa Era 885/2/2018
Religia „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” J. Mielnicki E. Kondrat Jedność AZ-3-01/13
Informatyka „Lubię to” – podręcznik dla kl. 8 G. Koba Nowa Era 847/5/2018
Edukacja do bezpieczeństwa „Żyję i działam bezpiecznie” J. Słoma Nowa Era 846/2017
Wychowanie do życia
w rodzinie
„Wędrując ku dorosłości” T. Koba Rubikon 920/4/2017

 

Leave a Reply