Podręczniki 2018/2019

Szkolny zestaw podręczników 2018/2019

Dopuszczony do realizacji przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną w dniu 22 czerwca 2018 r. Uchwała nr IV/2017/2018 i pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców w dniu 07.06.2018 r.

Klasa 1

PrzedmiotTytuł podręcznikaAutorWydawca i nr dopuszczenia
Edukacja wczesnoszkolnaEdukacja wczesnoszkolna „Ja i moja szkoła na nowo” – podręcznik 5 częściJ. Faliszewska G. LechMAC/Juka

845/1/2017

„Ja i moja szkoła na nowo” – ćwiczenia 5 częściJ. Faliszewska G. LechMac/Juka
Zajęcia komputerowe
Język angielski„Bugs Word 1” podręcznik

„Bugs Word 1” ćwiczenia wersja C

Carol Read
Ana Soberon
M. Kondro
Macmillan

MEN

30/1/
2010/2015

Religia„Żyjemy w Bożym świecie”K. Mielnicki,

E. Kondrat

Wyd. Jedność Kielce

Klasa 2

PrzedmiotTytuł podręcznikaAutorWydawca i nr dopuszczenia
Edukacja wczesnoszkolnaEdukacja wczesnoszkolna „Ja i moja szkoła na nowo” – podręcznik i ćwiczenia – 5 częściJ. Faliszewska G. LachMEN Warszawa
Mac/Juka 845/1/2017
Zajęcia komputerowe
Język angielski„Bugs Word 2”

„Bugs Word 2” ćwiczenia wersja B

Carol Read

Ana Soberon

M. Kondro

Macmillan

MEN
30/2/
2010/2015

Religia„Idziemy do Jezusa”J. Czerkawski E. KondratWyd. Jedność Kielce

AZ-12-01-KL-3/12

Klasa 3

PrzedmiotTytuł podręcznikaAutorWydawca i nr dopuszczenia
Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna „Nasza szkoła” – podręcznik cz. 1-5 „Moje ćwiczenia” – ćwiczenia 1-5M. Lorek
M. Zatorska
MEN Warszawa
Mac/Juka
„Nasza szkoła” matematyka – podręcznik cz. 1-5J. Faliszewska
„Moje ćwiczenia” – ćwiczenia cz. 1-5A. Ludwa
A. Lach
Zajęcia komputerowe
Język angielski„Bugs Word 3” Ćwiczenia (bez literki)Carol Read Ana Soberon M. KondroMacmillan

MEN
30/3/
2010/2015

Religia„Przyjmujemy Pana Jezusa”
+ ćwiczenia
J. Szpet
D. Jackowiak
Wyd. Św. Wojciecha

AZ-13-01/
10/PO-1/13

Klasa 4

PrzedmiotTytuł podręcznikaAutorWydawca i nr dopuszczenia
Język polski„Między nami” – podręcznik

 

A. Łuczak

 

GWO

867/1/2017

Zeszyty ćwiczeń do j. polskiego dla klasy IVA. Murdzek
K. Krzemieniewska-Kleber
GWO

867/1/2017

Matematyka„Matematyka 4”M. DobrowolskaGWO

852/4/2017

Ćwiczenia – matematyka z plusem – 2 cz. arytmetyka i geometriaP. Zarzycki
M. Jucewicz
GWO

852/4/2017

Język angielski„English Plus” cz. 1 podręcznik + ćwiczeniaF. Falla
P. Shipton
P. A. Davis
E. S. Wheeldon
E. Palczak
Oxford

835/1/2017

Przyroda„Tajemnice przyrody” podręcznik i  ćwiczenia + atlas „Świat wokół nas”M. Marko-Warławska
J. Stawarz
F. Szlaider
Nowa Era

863/2017

Historia„Wczoraj i dziś” – podręcznik kl. IV + atlas historyczny „Od starożytności do współczesności”G. WojciechowskiNowa Era

443/1/2012

Plastyka„Plastyka kl.4”S. Stopczyk

B. Neubart

WSiP 589/1/2012
Muzyka„Lekcja muzyki”
(dostępne w szkole)
M. Gromek
G. Kilbach
Nowa Era

589/1/2012

Technika„Jak to działa?” – podręcznik do zajęć technicznych dla klas IV-VI
(dostępne w szkole)
Ł. Łabędzki
M. Łabędzka
Nowa Era

295/2010

Informatyka„Komputerowe opowieści”
(dostępne w szkole)
M. Gulgolski
J. Lipski
Czarny Kruk 171/05

 

Religia„Miejsce pełne bogactw”Ks. Mielnicki, E. Kondrat, B. NosekWyd. św. Wojciecha AZ-21-01/10-PO-1/11

 

Wychowanie do życia w rodzinie„Wędrując ku dorosłości”T. KrólRubikon

Klasa 5

PrzedmiotTytuł podręcznikaAutorWydawca i nr dopuszczenia
Język polski„Między nami” podręcznik kl. V A. Łuczak A. Murdzek

 

GWO

 

Zeszyty ćwiczeń do j. polskiego dla kl. VA. Marcinkiewicz
A. Wojciechowska
GWO

340/2/2013

MatematykaMatematyka 5 podręcznik
„Matematyka z plusem” – ćwiczenia 1 i 2 część
M. Dobrowolska
P. Zarzycki
M. Jucewicz
M. Karpiński
GWO 780/2/2018
Język angielski„Steps Forward 2”T. Falla
P. Shipton
Oxford

800/2/2017

Biologia„Puls życia” podręcznik dla kl. 5M. Sęktarz J. StawarzNowa Era

844/1/2018

Historia„Wczoraj i dziś” podręcznik dla kl. 5

Atlas historyczny dla szkoły podstawowej

G. WojciechowskiNowa Era

877/2/2018

Plastyka„Do dzieła”
podręcznik dla klasy 5
J. Lukas
K. Onak
Nowa Era

903/22018

Muzyka„Lekcja Muzyki”
(dostępne w szkole)
M. Gromek
G. Kilbach
Nowa Era 852/2/2018
Technika„Jak to działa?”
(dostępne w szkole)
L. Łabecki
M. Łabecka
Nowa Era

295/1/2017

Religia„Spotkania uBogacające”K. Mielnicki E KondratJedność

AZ-22-02/
12-KL-1/13

Informatyka„Lubię to”
(dostępne w szkole)
M. KęskaNowa Era 847/2/2018
Wychowanie do życia w rodzinie„Wędrując ku dorosłości”
(dostępne w szkole)
T. KrólRubikon

189/99

Klasa 6

PrzedmiotTytuł podręcznikaAutorWydawca i nr dopuszczenia
Język polski„Słowa na start” podręcznik kl. 6M. DerlukiewiczNowa Era

338/5/2014

„Nauka o języku” – ćwiczeniaP. Borys
A. Halasz
GWO

254/99
120/00

Matematyka„Matematyka 6″ –
podręcznik „Matematyka z plusem” i ćwiczenia 3 części
M. Dobrowolska
P. Zarzycki
M. Jucewicz
M. Karpiński
GWO

340/3/2014

Język angielski„Steps in English 3”
+ ćwiczenia
T. Falla
P. Shipton
Oxford

302/3/2014

Przyroda„Tajemnice przyrody” kl. 6 + ćwiczeniaJ. Ślósarczyk
R. Kozik
F. Szlajder
Nowa Era

339/3/2014

Historia i społeczeństwo„Wczoraj i dziś” podręcznik dla kl. 6

Atlas historyczny dla szkoły podstawowej

G. WojciechowskiNowa Era

443/3/2014

Plastyka„Do dzieła”
podręcznik dla klas IV-VI
J. Lukas
K. Onak
Nowa Era

326/2011/ 2015

Muzyka„Lekcja muzyki”
(dostępne w szkole)
M. Gromek
G. Kilbach
Nowa Era

589/3/2014

Zajęcia techniczne„Technika wokół ciebie” – podręcznik z ćwiczeniami
(dostępne w szkole)
H. Józefowicz
E. Kaczmarczyk
Nowa Era

165/03

Religia„Wierzę w Kościół”Ks. J. Szpet
D. Jackowski
Wyd. Św. Wojciecha – Poznań

AZ-23-01/10/
PO-2/13

Zajęcia komputerowe„Komputerowe opowieści”
(dostępne w szkole)
M. Gulgowski
J. Lipski
Czarny Kruk

271/2010

Wychowanie do życia
w rodzinie
„Wędrując ku dorosłości” (dostępne w szkole)T. KrólRubikon

189/99

Klasa 7

PrzedmiotTytuł podręcznikaAutorWydawca i nr dopuszczenia
Język polski„Między nami”

– podręcznik kl. 7

A. ŁuczakGWO

867/4/2017

„Między nami – zeszyty ćwiczeń – część 1 i 2E. Prylińska

A.Suchowierska

R. Maszka

GWO

867/4/2017

Matematyka„Matematyka 7″-
podręcznik „Matematyka z plusem” i ćwiczenia 3 części
praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolska
Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński
GWO

780/4/2017

Język angielski„English Plus Options” – podręcznik + ćwiczenia

 

Benz Wetz Diana PyeOxford

302/3/2014

Język rosyjski„Echo 7”B. Gawędzka-Ajchel WSiP
Biologia„Plus życia”
kl. 7 – podręcznik + zeszyty ćwiczeń
M. Jetimow

J. Holeczek

B. Januszewska-Hosiec

Nowa Era

 

Historia„Wczoraj i dziś” – podręcznik dla kl. 7

 

S. Roszak,

A. Łaszkiewicz,

J. Kłaczkow

WSiP
ChemiaChemia – podręcznik dla klasy 7J. Kulawiak,
T. Kulawiak,
M. Litwin
Nowa Era
ćwiczenia do chemii dla klasy 7M. Mańka, E. Hegiel Nowa Era
„Chemia w zadaniach i przykładach dla kl. 7”T. Kulawiak, M. Litwin,

Sz.Styka-Wlazło

Nowa Era
Fizyka„Spotkanie z fizyką”  – podręcznik dla kl. 7G.Francuz-Ornat,

T. Kulawik,

M. Nowotny-Różańska

Nowa Era
Plastyka„Plastyka 7”S. Stopczyk,

B. Nenbart

 WSiP
Zajęcia techniczne„Technika wokół ciebie” – podręcznik z ćwiczeniami
(dostępne w szkole)
H. Józefowicz
E. Kaczmarczyk
Nowa Era

165/03

Religia„Kim jestem?”Ks.K. Mielnicki,E. Kondrat
Informatyka
Wychowanie do życia
w rodzinie
„Wędrując ku dorosłości”T. KrólRubikon

Klasa 8

PrzedmiotTytuł podręcznikaAutorWydawca i nr dopuszczenia
Język polski„Repetytorium ósmoklasisty”Nowa Era
Matematyka„Matematyka z plusem” i ćwiczenia 3 częścipraca zbiorowa pod red. M. DobrowolskaGWO

780/5/2018

Język angielski„Repetytorium ósmoklasisty – podręcznikA. Juszko J. QuintanaOxford

930/2018

Język rosyjski„Bce npocmo 2” – podręcznik dla początkującychB. Chlebda I. Donecka PWN 782/1/2017
Biologia„Plus życia”
kl. 8 – podręcznik
B. Sągin M. SatkarzNowa Era 844/3/2018
Historia„Wczoraj i dziś” – podręcznik dla kl. 8R. Śniegocki A. ZielińskaNowa Era 877/5/2018
ChemiaChemia – podręcznik dla klasy 8J. Kulawiak,
T. Kulawiak,
M. Litwin
Nowa Era 785/2/2018
Fizyka„Spotkanie z fizyką”  – podręcznik dla kl. 8T. Kulawik, M. Nowotny-RóżańskaNowa Era 885/2/2018
Religia„Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”J. Mielnicki E. KondratJedność AZ-3-01/13
Informatyka„Lubię to” – podręcznik dla kl. 8G. KobaNowa Era 847/5/2018
Wychowanie do życia
w rodzinie
„Wędrując ku dorosłości”T. KobaRubikon

Klasa 3 gimnazjum

PrzedmiotTytuł podręcznikaAutorWydawca i nr dopuszczenia
Język polski„Słowa na czasie” 3Małgorzata Chmiel, Wilga Herman,
Zofia Pomirska, Piotr Doroszewski
Nowa Era

95/5,6/2016/21

Język angielskiLongman Repetytorium Gimnazjalne wyd. 2015Kilbey Liz,
Umińska Marta,
Trapnell Beata
Pearson
Język rosyjski„Wsio prosto!” 3Barbara Chlebda
Irena Danecka
Wydawnictwo Szkolne PWN

706/3/2016

Historia„Śladami przeszłości” 3Stanisław Roszak,
Anna Łaszkiewicz
Nowa Era

60/3/2011

Wiedza o społeczeństwie„Dziś i jutro” – część IIIwona i Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia,
Tomasz Maćkowski
Nowa Era

77/2/2010

MatematykaMatematyka 3. Podręcznik dla gimnazjum.praca zbiorowa pod redakcją M. DobrowolskiejGdańskie Wydawnictwo Oświatowe

168/3/2016/z1

Geografia„Planeta Nowa” 3Maria SzubertNowa Era

7/3/2010/2016

Biologia„Puls życia” 3Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian SęktasNowa Era

58/3/2010/2016

Chemia„Chemia Nowej Ery” 3Jan Kulawik,
Teresa Kulawik,
Maria Litwin
Nowa Era

49/3/2010/2015

Fizyka„Spotkanie z fizyką” 3,4Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-RóżańskaNowa Era

93/3/2010/2015
93/4/2011/2016

Plastyka„Sztuka tworzenia” 1-3Natalia MrozkowiakNowa Era

725/2014

Edukacja dla bezpieczeństwa„Żyję i działam bezpiecznie”Jarosław Słoma, Grzegorz ZającNowa Era

17/2009/2015

Religia„Błogosławieni, którzy naśladują Jezusa”ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. ParszewskaJedność Kielce

A2-33-01/13-Kl-1/16

 

Leave a Reply