Podręczniki 2018/2019

Szkolny zestaw podręczników 2018/2019

Dopuszczony do realizacji przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną w dniu 22 czerwca 2018 r. Uchwała nr IV/2017/2018 i pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców w dniu 07.06.2018 r.

Klasa 1

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawca i nr dopuszczenia
Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna „Ja i moja szkoła na nowo” – podręcznik 5 części J. Faliszewska G. Lech MAC/Juka

845/1/2017

„Ja i moja szkoła na nowo” – ćwiczenia 5 części J. Faliszewska G. Lech Mac/Juka
Zajęcia komputerowe
Język angielski „Bugs Word 1” podręcznik

„Bugs Word 1” ćwiczenia wersja C

Carol Read
Ana Soberon
M. Kondro
Macmillan

MEN

30/1/
2010/2015

Religia „Żyjemy w Bożym świecie” K. Mielnicki,

E. Kondrat

Wyd. Jedność Kielce

Klasa 2

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawca i nr dopuszczenia
Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna „Ja i moja szkoła na nowo” – podręcznik i ćwiczenia – 5 części J. Faliszewska G. Lach MEN Warszawa
Mac/Juka 845/1/2017
Zajęcia komputerowe
Język angielski „Bugs Word 2”

„Bugs Word 2” ćwiczenia wersja B

Carol Read

Ana Soberon

M. Kondro

Macmillan

MEN
30/2/
2010/2015

Religia „Idziemy do Jezusa” J. Czerkawski E. Kondrat Wyd. Jedność Kielce

AZ-12-01-KL-3/12

Klasa 3

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawca i nr dopuszczenia
Edukacja wczesnoszkolna  Edukacja wczesnoszkolna „Nasza szkoła” – podręcznik cz. 1-5 „Moje ćwiczenia” – ćwiczenia 1-5 M. Lorek
M. Zatorska
MEN Warszawa
Mac/Juka
„Nasza szkoła” matematyka – podręcznik cz. 1-5 J. Faliszewska
„Moje ćwiczenia” – ćwiczenia cz. 1-5 A. Ludwa
A. Lach
Zajęcia komputerowe
Język angielski „Bugs Word 3” Ćwiczenia (bez literki) Carol Read Ana Soberon M. Kondro Macmillan

MEN
30/3/
2010/2015

Religia „Przyjmujemy Pana Jezusa”
+ ćwiczenia
J. Szpet
D. Jackowiak
Wyd. Św. Wojciecha

AZ-13-01/
10/PO-1/13

Klasa 4

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawca i nr dopuszczenia
Język polski „Między nami” – podręcznik

 

A. Łuczak

 

GWO

867/1/2017

Zeszyty ćwiczeń do j. polskiego dla klasy IV A. Murdzek
K. Krzemieniewska-Kleber
GWO

867/1/2017

Matematyka „Matematyka 4” M. Dobrowolska GWO

852/4/2017

Ćwiczenia – matematyka z plusem – 2 cz. arytmetyka i geometria P. Zarzycki
M. Jucewicz
GWO

852/4/2017

Język angielski „English Plus” cz. 1 podręcznik + ćwiczenia F. Falla
P. Shipton
P. A. Davis
E. S. Wheeldon
E. Palczak
Oxford

835/1/2017

Przyroda „Tajemnice przyrody” podręcznik i  ćwiczenia + atlas „Świat wokół nas” M. Marko-Warławska
J. Stawarz
F. Szlaider
Nowa Era

863/2017

Historia „Wczoraj i dziś” – podręcznik kl. IV + atlas historyczny „Od starożytności do współczesności” G. Wojciechowski Nowa Era

443/1/2012

Plastyka „Plastyka kl.4” S. Stopczyk

B. Neubart

WSiP 589/1/2012
Muzyka „Lekcja muzyki”
(dostępne w szkole)
M. Gromek
G. Kilbach
Nowa Era

589/1/2012

Technika „Jak to działa?” – podręcznik do zajęć technicznych dla klas IV-VI
(dostępne w szkole)
Ł. Łabędzki
M. Łabędzka
Nowa Era

295/2010

Informatyka „Komputerowe opowieści”
(dostępne w szkole)
M. Gulgolski
J. Lipski
Czarny Kruk 171/05

 

Religia „Miejsce pełne bogactw” Ks. Mielnicki, E. Kondrat, B. Nosek Wyd. św. Wojciecha AZ-21-01/10-PO-1/11

 

Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” T. Król Rubikon

Klasa 5

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawca i nr dopuszczenia
Język polski „Między nami” podręcznik kl. V  A. Łuczak A. Murdzek

 

GWO

 

Zeszyty ćwiczeń do j. polskiego dla kl. V A. Marcinkiewicz
A. Wojciechowska
GWO

340/2/2013

Matematyka Matematyka 5 podręcznik
„Matematyka z plusem” – ćwiczenia 1 i 2 część
M. Dobrowolska
P. Zarzycki
M. Jucewicz
M. Karpiński
GWO 780/2/2018
Język angielski „Steps Forward 2” T. Falla
P. Shipton
Oxford

800/2/2017

Biologia „Puls życia” podręcznik dla kl. 5 M. Sęktarz J. Stawarz Nowa Era

844/1/2018

Historia „Wczoraj i dziś” podręcznik dla kl. 5

Atlas historyczny dla szkoły podstawowej

G. Wojciechowski Nowa Era

877/2/2018

Plastyka „Do dzieła”
podręcznik dla klasy 5
J. Lukas
K. Onak
Nowa Era

903/22018

Muzyka „Lekcja Muzyki”
(dostępne w szkole)
M. Gromek
G. Kilbach
Nowa Era 852/2/2018
Technika „Jak to działa?”
(dostępne w szkole)
L. Łabecki
M. Łabecka
Nowa Era

295/1/2017

Religia „Spotkania uBogacające” K. Mielnicki E Kondrat Jedność

AZ-22-02/
12-KL-1/13

Informatyka „Lubię to”
(dostępne w szkole)
M. Kęska Nowa Era 847/2/2018
Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości”
(dostępne w szkole)
T. Król Rubikon

189/99

Klasa 6

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawca i nr dopuszczenia
Język polski „Słowa na start” podręcznik kl. 6 M. Derlukiewicz Nowa Era

338/5/2014

„Nauka o języku” – ćwiczenia P. Borys
A. Halasz
GWO

254/99
120/00

Matematyka „Matematyka 6″ –
podręcznik „Matematyka z plusem” i ćwiczenia 3 części
M. Dobrowolska
P. Zarzycki
M. Jucewicz
M. Karpiński
GWO

340/3/2014

Język angielski „Steps in English 3”
+ ćwiczenia
T. Falla
P. Shipton
Oxford

302/3/2014

Przyroda „Tajemnice przyrody” kl. 6 + ćwiczenia J. Ślósarczyk
R. Kozik
F. Szlajder
Nowa Era

339/3/2014

Historia i społeczeństwo „Wczoraj i dziś” podręcznik dla kl. 6

Atlas historyczny dla szkoły podstawowej

G. Wojciechowski Nowa Era

443/3/2014

Plastyka „Do dzieła”
podręcznik dla klas IV-VI
J. Lukas
K. Onak
Nowa Era

326/2011/ 2015

Muzyka „Lekcja muzyki”
(dostępne w szkole)
M. Gromek
G. Kilbach
Nowa Era

589/3/2014

Zajęcia techniczne „Technika wokół ciebie” – podręcznik z ćwiczeniami
(dostępne w szkole)
H. Józefowicz
E. Kaczmarczyk
Nowa Era

165/03

Religia „Wierzę w Kościół” Ks. J. Szpet
D. Jackowski
Wyd. Św. Wojciecha – Poznań

AZ-23-01/10/
PO-2/13

Zajęcia komputerowe „Komputerowe opowieści”
(dostępne w szkole)
M. Gulgowski
J. Lipski
Czarny Kruk

271/2010

Wychowanie do życia
w rodzinie
„Wędrując ku dorosłości” (dostępne w szkole) T. Król Rubikon

189/99

Klasa 7

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawca i nr dopuszczenia
Język polski „Między nami”

– podręcznik kl. 7

A. Łuczak GWO

867/4/2017

„Między nami – zeszyty ćwiczeń – część 1 i 2 E. Prylińska

A.Suchowierska

R. Maszka

GWO

867/4/2017

Matematyka „Matematyka 7″-
podręcznik „Matematyka z plusem” i ćwiczenia 3 części
praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolska
Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński
GWO

780/4/2017

Język angielski „English Plus Options” – podręcznik + ćwiczenia

 

Benz Wetz Diana Pye Oxford

302/3/2014

Język rosyjski „Echo 7” B. Gawędzka-Ajchel  WSiP
Biologia „Plus życia”
kl. 7 – podręcznik + zeszyty ćwiczeń
M. Jetimow

J. Holeczek

B. Januszewska-Hosiec

Nowa Era

 

Historia „Wczoraj i dziś” – podręcznik dla kl. 7

 

S. Roszak,

A. Łaszkiewicz,

J. Kłaczkow

WSiP
Chemia Chemia – podręcznik dla klasy 7 J. Kulawiak,
T. Kulawiak,
M. Litwin
Nowa Era
ćwiczenia do chemii dla klasy 7 M. Mańka, E. Hegiel  Nowa Era
„Chemia w zadaniach i przykładach dla kl. 7” T. Kulawiak, M. Litwin,

Sz.Styka-Wlazło

Nowa Era
Fizyka „Spotkanie z fizyką”  – podręcznik dla kl. 7 G.Francuz-Ornat,

T. Kulawik,

M. Nowotny-Różańska

Nowa Era
Plastyka „Plastyka 7” S. Stopczyk,

B. Nenbart

 WSiP
Zajęcia techniczne „Technika wokół ciebie” – podręcznik z ćwiczeniami
(dostępne w szkole)
H. Józefowicz
E. Kaczmarczyk
Nowa Era

165/03

Religia „Kim jestem?” Ks.K. Mielnicki,E. Kondrat
Informatyka
Wychowanie do życia
w rodzinie
„Wędrując ku dorosłości” T. Król Rubikon

Klasa 8

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawca i nr dopuszczenia
Język polski „Repetytorium ósmoklasisty” Nowa Era
Matematyka „Matematyka z plusem” i ćwiczenia 3 części praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolska GWO

780/5/2018

Język angielski „Repetytorium ósmoklasisty – podręcznik A. Juszko J. Quintana Oxford

930/2018

Język rosyjski „Bce npocmo 2” – podręcznik dla początkujących B. Chlebda I. Donecka  PWN 782/1/2017
Biologia „Plus życia”
kl. 8 – podręcznik
B. Sągin M. Satkarz Nowa Era 844/3/2018
Historia „Wczoraj i dziś” – podręcznik dla kl. 8 R. Śniegocki A. Zielińska Nowa Era 877/5/2018
Chemia Chemia – podręcznik dla klasy 8 J. Kulawiak,
T. Kulawiak,
M. Litwin
Nowa Era 785/2/2018
Fizyka „Spotkanie z fizyką”  – podręcznik dla kl. 8 T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska Nowa Era 885/2/2018
Religia „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” J. Mielnicki E. Kondrat Jedność AZ-3-01/13
Informatyka „Lubię to” – podręcznik dla kl. 8 G. Koba Nowa Era 847/5/2018
Wychowanie do życia
w rodzinie
„Wędrując ku dorosłości” T. Koba Rubikon

Klasa 3 gimnazjum

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawca i nr dopuszczenia
Język polski „Słowa na czasie” 3 Małgorzata Chmiel, Wilga Herman,
Zofia Pomirska, Piotr Doroszewski
Nowa Era

95/5,6/2016/21

Język angielski Longman Repetytorium Gimnazjalne wyd. 2015 Kilbey Liz,
Umińska Marta,
Trapnell Beata
Pearson
Język rosyjski „Wsio prosto!” 3 Barbara Chlebda
Irena Danecka
Wydawnictwo Szkolne PWN

706/3/2016

Historia „Śladami przeszłości” 3 Stanisław Roszak,
Anna Łaszkiewicz
Nowa Era

60/3/2011

Wiedza o społeczeństwie „Dziś i jutro” – część II Iwona i Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia,
Tomasz Maćkowski
Nowa Era

77/2/2010

Matematyka Matematyka 3. Podręcznik dla gimnazjum. praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

168/3/2016/z1

Geografia „Planeta Nowa” 3 Maria Szubert Nowa Era

7/3/2010/2016

Biologia „Puls życia” 3 Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas Nowa Era

58/3/2010/2016

Chemia „Chemia Nowej Ery” 3 Jan Kulawik,
Teresa Kulawik,
Maria Litwin
Nowa Era

49/3/2010/2015

Fizyka „Spotkanie z fizyką” 3,4 Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska Nowa Era

93/3/2010/2015
93/4/2011/2016

Plastyka „Sztuka tworzenia” 1-3 Natalia Mrozkowiak Nowa Era

725/2014

Edukacja dla bezpieczeństwa „Żyję i działam bezpiecznie” Jarosław Słoma, Grzegorz Zając Nowa Era

17/2009/2015

Religia „Błogosławieni, którzy naśladują Jezusa” ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska Jedność Kielce

A2-33-01/13-Kl-1/16

 

Leave a Reply