Podręczniki 2016/2017

Szkolny zestaw podręczników 2016/2017

Dopuszczony do realizacji przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną w dniu 15 czerwca 2016 r. Uchwała nr 10/2015/2016 i pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców w dniu 16 czerwca 2016 r.

Klasa 1

PrzedmiotTytuł podręcznikaAutorWydawca i nr dopuszczenia
Edukacja wczesnoszkolnaEdukacja wczesnoszkolna „Nasz Elementarz”M. Lorek
L. Wollman
MEN Warszawa
„Moje ćwiczenia” – 4 częściE. Dulemba
J. Faliszewska
G. Lech
A. Opala
I. Parlicka
A. Ziewiecka
Mac/Juka
Zajęcia komputerowe
Język angielskiBugs Word 1 podręcznik

Bugs Word 1 ćwiczenia wersja C

Carol Read
Ana Soberon
M. Kondro
Macmillan

MEN

30/1/
2010/2015

Religia„Jesteśmy dziećmi Bożymi”J. Szpet
D. Jackowiak
Wyd. Św. Wojciecha

AZ-11-01/
10/PO-1/11

Klasa 2

PrzedmiotTytuł podręcznikaAutorWydawca i nr dopuszczenia
Edukacja wczesnoszkolna„Nasza szkoła” – podręcznik

„Moje ćwiczenia”

M. Lorek
M. Zatorska
J. Faliszewska
MEN Warszawa
Mac/Juka
„Nasza szkoła”-matematyka
cz. 1-4„Moje ćwiczenia”
cz. 1-4
A. Ludwa
M. Lorek
A. Olala
I. Parlicka
MEN

 

Juka/Mac

Zajęcia komputerowe
Język angielskiBugs Word 1

Bugs Word 1 ćwiczenia wersja B

Carol Read

Ana Soberon

M. Kondro

Macmillan

MEN
30/2/
2010/2015

Religia„Kochamy Pana Jezusa”J. Szpet
D. Jackowiak
Wyd. Św. Wojciecha

AZ-12-01/
10/PO-1/12

Klasa 3

PrzedmiotTytuł podręcznikaAutorWydawca i nr dopuszczenia
Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna „Nasza szkoła”

„Moje ćwiczenia”

„Nasza szkoła” matematyka

M. Lorek
M. Zatorska
J. Faliszewska
Agata Ludwa
A. Lach
MEN Warszawa
Mac/Juka
Zajęcia komputerowe
Język angielskiBugs Word 3 Ćwiczenia (bez literki)Carol Read

Ana Soberon

M. Kondro

Macmillan

MEN
30/3/
2010/2015

Religia„Przyjmujemy Pana Jezusa”
+ ćwiczenia
J. Szpet
D. Jackowiak
Wyd. Św. Wojciecha

AZ-13-01/
10/PO-1/13

Klasa 4

PrzedmiotTytuł podręcznikaAutorWydawca i nr dopuszczenia
Język polskiSłowa na start

Kształcenie literackie i kulturowe – cz.I

Kształcenie językowe – cz.II

Zeszyty ćwiczeń do j. polskiego dla klasy IV

M. Derlukiewicz

 

 

D. Chwastniewska
A. Gorzałczyńska
D. Rożek

Nowa Era

338/1/2015

338/2/
2011/2015

MatematykaMatematyka 4,

Ćwiczenia – matematyka z plusem – 2 cz. arytmetyka i geometria

M. Dobrowolska
P. Zarzycki
M. Jucewicz
GWO

340/1/
2015/z1

Język angielskiSteps Forward
cz. 1
+ ćwiczenia
F. Falla
P. Shipton
P. A. Davis
E. S. Wheeldon
E. Palczak
Oxford

MEN
302/1/2010

Przyroda„Tajemnice przyrody” ćwiczenia + atlas „Świat wokół nas”M. Marko-Warławska
J. Stawarz
F. Szlaider
Nowa Era

339/1/2011

Historia i społeczeństwoWczoraj i dziś podr. kl. IV + atlas historyczny „Od starożytności do współczesności”G. WojciechowskiNowa Era

443/1/2012

Plastyka„Do dzieła”J. Lukas
K. Onak
Nowa Era

326/2011

Muzyka„Lekcja muzyki”
(dostępne w szkole)
M. Gromek
G. Kilbach
Nowa Era

589/1/2012

Zajęcia techniczne„Jak to działa” Podręcznik do zajęć technicznych dla klas IV-VI
(dostępne w szkole)
Ł. Łabędzki
M. Łabędzka
Nowa Era

295/2010

Zajęcia komputeroweKomputerowe opowieści
(dostępne w szkole)
M. Gulgolski
J. Lipski
Czarny Kruk

171/05

ReligiaJestem chrześcijaninemKs. Prof. J. Szpet
D. Jackowiak
Wyd. św. Wojciecha

AZ-21-01/
10-PO-1/11

Klasa 5

PrzedmiotTytuł podręcznikaAutorWydawca i nr dopuszczenia
Język polski„Słowa na start” podręcznik kl. V M. Derlukiewicz

 

Nowa Era

338/4/
2013/2015

Zeszyty ćwiczeń do j. polskiego dla kl. VA. Marcinkiewicz
A. Wojciechowska
GWO

340/2/2013

MatematykaMatematyka 5 podręcznik
„Matematyka z plusem” – ćwiczenia 1 i 2 część
M. Dobrowolska
P. Zarzycki
M. Jucewicz
M. Karpiński
GWO
Język angielski„Steps Forward 2”T. Falla
P. Shipton
Oxford

302/2/2011

Przyroda„Tajemnice przyrody” kl. 5
Ćwiczenia i atlas
J. Ślósarczyk
R. Kozik
F. Szlajder
Nowa Era

339/2/2013

Historia i społeczeństwo„Wczoraj i dziś” podręcznik dla kl. 5

Atlas historyczny dla szkoły podstawowej

G. WojciechowskiNowa Era

443/2/
2013/2015

Plastyka„Do dzieła”
podręcznik dla klas IV-VI
J. Lukas
K. Onak
Nowa Era

326/2011/ 2015

MuzykaLekcja Muzyki
(dostępne w szkole)
M. Gromek
G. Kilbach
Nowa Era
Zajęcia techniczne„Jak to działa?”
(dostępne w szkole)
L. Łabecki
M. Łabecka
Nowa Era

295/2010

Religia„Wierzę w Boga” – podręcznikJ. Szpet
D. Jackowiak
Wyd. Św. Wojciecha -Poznań

AZ-22-01/
10-PO-1/12

Zajęcia komputerowe„Komputerowe opowieści”
(dostępne w szkole)
M. Gulgowski
J. Lipski
Czarny Kruk

271/2010

Wychowanie do życia w rodzinieWędrując ku dorosłości
(dostępne w szkole)
T. KrólRubikon

189/99

Klasa 6

PrzedmiotTytuł podręcznikaAutorWydawca i nr dopuszczenia
Język polski„Słowa na start” podręcznik kl. VIM. DerlukiewiczNowa Era

338/5/2014

Nauka o języku – ćwiczeniaP. Borys
A. Halasz
GWO

254/99
120/00

MatematykaMatematyka 6
podręcznik „Matematyka z plusem” i ćwiczenia 3 części
M. Dobrowolska
P. Zarzycki
M. Jucewicz
M. Karpiński
GWO

340/3/2014

Język angielski„Steps in English 3”
+ ćwiczenia
T. Falla
P. Shipton
Oxford

302/3/2014

Przyroda„Tajemnice przyrody” kl. VI + ćwiczeniaJ. Ślósarczyk
R. Kozik
F. Szlajder
Nowa Era

339/3/2014

Historia i społeczeństwo„Wczoraj i dziś” podręcznik dla kl. 6

Atlas historyczny dla szkoły podstawowej

G. WojciechowskiNowa Era

443/3/2014

Plastyka„Do dzieła”
podręcznik dla klas IV-VI
J. Lukas
K. Onak
Nowa Era

326/2011/ 2015

MuzykaLekcja Muzyki
(dostępne w szkole)
M. Gromek
G. Kilbach
Nowa Era

589/3/2014

Zajęcia techniczneTechnika wokół ciebie. Podręcznik z ćwiczeniami
(dostępne w szkole)
H. Józefowicz
E. Kaczmarczyk
Nowa Era

165/03

Religia„Wierzę w Kościół”Ks. J. Szpet
D. Jackowski
Wyd. Św. Wojciecha – Poznań

AZ-23-01/10/
PO-2/13

Zajęcia komputerowe„Komputerowe opowieści”
(dostępne w szkole)
M. Gulgowski
J. Lipski
Czarny Kruk

271/2010

Wychowanie do życia
w rodzinie
Wędrując ku dorosłościT. KrólRubikon

189/99

Leave a Reply