Podręczniki 2015/2016

Szkolny zestaw podręczników 2015/2016

Dopuszczony do realizacji przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną w dniu 03.06.2015 r. Uchwała nr 7/2014/2015.

Klasa 1

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawca Nr dopuszczenia
Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna „Nasz Elementarz” M. Lorek

L. Wollman

MEN

Warszawa

Język angielski Bugs Word 1 Carol Read

Ana Soberon

Macmillan DKW 4014-163/00
Religia „Jesteśmy dziećmi Bożymi” Komisja KEP ds. Wychowania

Katolickiego

WAM

Kraków

AZ-11-01/1

Klasa 2

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawca Nr dopuszczenia
Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna

„Nasza szkoła”

„Nasza szkoła”

matematyka

M. Lorek

M. Zatorska

Agata Ludowa

MEN

Warszawa

Język angielski Bugs Word 2 Carol Read

Ana Soberon

Macmillan DKW 4014-163/00
Religia „Jesteśmy dziećmi Bożymi Komisja KEP ds. Wychowania

Katolickiego

WAM

Kraków

AZ-11-01/1

Klasa 3

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawca Nr dopuszczenia
Edukacja wczesnoszkolna Nowe raz, dwa, trzy teraz my H. Klimkowska

M. Sieńczewska

Nowa Era 122/5/2011 122/6/2011
Zajęcia komputerowe Zajęcia komputerowe M. Kęska Nowa Era 288/3/2011
Język angielski Bugs Word 3 Carol Read

Ana Soberon

Macmillan 30/3/2011
Religia Jezusowa wspólnota serc W. Kubik

T. Czarnecka

WAM

Kraków

AZ – 13 – 01/1-1

Klasa 4

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawca Nr dopuszczenia
Język polski Słowa na start

Kształcenie literackie i kulturowe – cz.I

Kształcenie językowe – cz.II

Zeszyty ćwiczeń do j. polskiego dla klasy IV

M. Derlukiewicz Nowa Era

Nowa Era

338/1/2015

338/2/2011/ 2015

Matematyka Matematyka 4,

Ćwiczenia – matematyka z plusem – 2 cz.

M. Dobrowolska

P. Zarzycki

M. Jucewicz

GWO 340/1/2015/z1
Język angielski Steps Forward cz.1 F. Falla, P. Shipton, E. S. Wheeldon Oxford 741/1/2015
Przyroda „Tajemnice przyrody” ćwiczenia + atlas ”Świat wokół nas” M. Marko-Warławska

j. Stawarz

F. Szlaider

Nowa Era 339/1/2011
Historia
i społeczeństwo
Wczoraj i dziś
podr. kl. IV + atlas historyczny „Od starożytności do współczesności”
G. Wojciechowski Nowa Era 443/1/2012
Plastyka Do dzieła J. Lukas

K. Onak

Nowa Era 326/2011
Muzyka „Lekcja muzyki” M. Gromek,
G. KilbachŁ. Łabędzki
Nowa Era 589/1/2012
Zajęcia techniczne Jak to działa Podręczni do zaj. technicznych dla kl. IV-VI M. Łabędzka Nowa Era 295/2010
Zajęcia komputerowe Komputerowe opowieści M. Gulgolski

J. Lipski

Czarny Kruk 171/05
Religia Jestem chrześcijaninem Ks. Prof. J. Szpet,

D. Jackowiak

Wyd. św. Wojciecha AZ-21-01/10-PO-1/11

Klasa 5

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawca Nr dopuszczenia
Język polski „Słowa na start”

podręcznik kl. V

Nauka o języku- ćwiczenia

M. Derlukiewicz

D. Chwastniewska

Nowa Era

GWO

338/4/2013

I-254/99

Matematyka Matematyka 5 podręcz.

„Matematyka z plusem” – ćwiczenia 1 i 2 część

M. Dobrowolska

P. Zarzycki

M. Jucewicz

M. Karpiński

GWO 340/2/2013
Język angielski „Steps in English 2” T. Falla

P. Shipton

Oxford 302/2/2011
Przyroda „Tajemnice przyrody” kl. 5 Ćwiczenia i atlas J. Ślósarczyk

R. Kozik
F. Szlajder

Nowa Era 339/2/2013
Historia i społeczeństwo „Wczoraj i dziś” podręcznik dla kl. 5

Atlas historyczny dla szkoły podstawowej

G. Wojciechowski Nowa Era 443/2/2013/ 2015
Plastyka „Do dzieła”

podręcznik dla klas IV-VI

J. Lukas

K. Onak

Nowa Era 326/2011/ 2015
Muzyka Lekcja Muzyki M. Gromek

G. Kilbach

Nowa Era
Zajęcia techniczne „Jak to działa?” L. Łabecki

M. Łabecka

Nowa Era 295/2010
Religia „Wierzę w Boga” –podręcznik Z. Marek Wyd. Św. Wojciecha- Poznań AZ-22-01/10-PO-1/12
Zajęcia komputerowe „Komputerowe opowieści” M. Gulgowski

J. Lipski

Czarny Kruk 271/2010
Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości T. Król Rubikon 189/99

Klasa 6

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawca Nr dopuszczenia
Język polski „Słowa na start”

Podręcznik kl. VI

Nauka o języku- ćwiczenia

M. Derlukiewicz

P. Borys

A. Halasz

Nowa Era

GWO

338/5/2014

254/99

120/00

Matematyka Matematyka 6

podręcz.

„Matematyka z plusem i ćwiczenia 3 części

M. Dobrowolska

P. Zarzycki

M. Jucewicz

M. Karpiński

GWO 340/3/2014
Język angielski „Steps in English 3” T. Falla

P. Shipton

Oxford 302/3/2014
Przyroda „Tajemnice przyrody” kl. 6 i ćwiczenia J. Ślósarczyk

R. Kozik

F. Szlajder

Nowa Era 339/3/2014
Historia i społeczeństwo „Wczoraj i dziś” podręcznik dla kl. 6

Atlas historyczny dla szkoły podstawowej

G. Wojciechowski Nowa Era 443/3/2014
Plastyka „Do dzieła”

podręcznik dla klas IV-VI

J. Lukas

K. Onak

Nowa Era 326/2011/ 2015
Muzyka Lekcja Muzyki M. Gromek

G. Kilbach

H. Józefowicz

Nowa Era 589/3/2014
Zajęcia techniczne Technika wokół ciebie. Podręcznik z ćwiczeniami E. Kaczmarczyk Nowa Era 165/03
Religia „Wierzę w Kościół” Ks. J. Szpet

D. Jackowski

Wyd. Św. Wojciecha- Poznań 271/2010
Zajęcia komputerowe „Komputerowe opowieści” M. Gulgowski

J. Lipski

Czarny Kruk
Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości T. Król Rubikon 189/99

Leave a Reply